Visualisointi Myllypuron kampusalueesta

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tulee Myllypuron kampusalueelle – tavoitteena luoda maailman fiksuin rakennusalan kampus

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle tulee uusi toimipiste Myllypuroon Metropolia ammattikorkeakoulun välittömään läheisyyteen. Opiston rakennus- ja talotekniikka-alojen koulutus keskittyy Myllypuroon.

Metropolian toimitilat sekä tulevat Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus sekä kielilukion rakennus muodostavat Myllypuron metroaseman läheisyyteen yhteisen kampusalueen.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston omissa tiloissa annetaan puurakentamisen opetusta, mutta betonirakentamisen opetuksessa käytetään Metropolian uudisrakennuksen betonilaboratorioita. Opiskelijoita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampukselle tulee yhteensä 1 100.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Se tarkoittaa, että palveluntuottaja vastaa kohteen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Rakennuksen omistaa kuitenkin Helsingin kaupunki.

Palveluntuottajan valintamenettely on aloitettu keväällä 2020, ja valinta tehdään loppuvuodesta. Tavoitteena on, että opetus alkaa uusissa tiloissa syksyllä 2023.

Rakennusalan osaamiskeskittymä synnyttää uutta tietoa

Toimitiloihin tulee uudenaikaisia joustavia opetustiloja, joissa on mahdollista opetella niin teoriaa, kuin käytännön taitoja nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla. Myös toimipaikan ulkotilat ovat suunniteltu niin, että niissä toteutetaan käytännön oppimista, kuten luonto- ja ympäristöalan sekä kiinteistöpalvelualan opintoja.

Tarkoituksena on myös tehdä tiivistä yhteistyötä kampuksella jo sijaitsevan Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa muun muassa tilojen käytön ja opettajien ammattitaidon hyödyntämisen osalta.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen on uudesta kampuksesta innossaan.

 – Helsingin tavoitteena on luoda kansainvälisesti kiinnostava maailman fiksuin rakennusalan kampus. Stadin ammatti-ja aikuisopiston sekä Metropolian Myllypuron kampukset muodostavat rakennusalan osaamiskeskittymän jossa tulevaisuuden työnantajien ja -tekijöiden kohtaaminen synnyttää uutta tietoa, tutkimusta ja käytäntöä rakentamisen parempien menetelmien ja laadun varmistamiseksi sekä digitalisaation hyödyntämiseksi. Tällä on laajempaakin merkitystä suomalaisen rakennusalan kehitykselle.

Myllypuron kampus toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa, jonka mukaan Helsingissä panostetaan fyysisiin oppimisympäristöihin, jotka edistävät työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista. Hankepäätös tullee kaupungin hallituksen sekä valtuuston käsittelyyn lokakuussa 2020.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Myllypuron kampusalue Uutta Helsinkiä -sivustolla