Pormestari Vapaavuori ja apulaispormestari Vesikansa: Sote-uudistuksen valuviat eivät ole korjaantuneet eduskunnassa

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kaupungin uutta lausuntoa sote- ja maakuntauudistuksesta. Helsinki on aikaisemminkin esittänyt lukuisia korjauksia ja muutostarpeita hallituksen esityksiin sekä tuonut muiden suurten kaupunkien kanssa esiin uudistuksen kriittisiä vaikutuksia maamme kunnille ja kaupungeille.  

– Kun on kyse isänmaan modernin historian suurimmasta, koko julkisen sektorin ja tärkeimmät peruspalvelumme mullistavasta uudistuksesta, olisi tietenkin toivottavaa, että kokonaisuudesta tehtäisiin mahdollisimman hyvä. Kaupunkien tekemät muutosehdotukset on sivuutettu vedoten muun muassa kiireeseen, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Eduskunta on viimeisimmässä vaiheessa käsitellyt maakunta- ja sote-uudistusta jo tovin, viime kesästä saakka. Toistuvasti esiin nostettuja ongelmakohtia ei ole kuitenkaan edelleenkään korjattu.

– Uudistus heikentää kuntien itsehallintoa, toimivaltaa ja rahoitusasemaa ja tuo tilalle itsehallinnoltaan heikkoja ja toimivallaltaan sekavia maakuntia. Kuntien riippuvuus valtion rahoituksesta kasvaa. Tämä heikentää kaupunkien mahdollisuuksia vastata ketterästi nopean kasvun eteen tuomiin haasteisiin ja hoitaa kasvua kestävällä tavalla. Samoin kaupunkispesifien, monimutkaisten ja eri sektoreiden vahvaa yhteistyötä edellyttävien haasteiden ratkaisussa otetaan iso askel taaksepäin, pormestari Vapaavuori sanoo.

Kaupungin lausunnossa ilmaistaan vahvasti, että uudistuksen toteuttamisen riskit ovat edelleen toteuttamatta jättämistä merkittävästi suuremmat. Helsinki ei voi hyväksyä uudistusta.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta suurin huolemme liittyy palveluketjujen sirpaloitumiseen. Palveluja ei koota ihmisten ympärille, vaan apua pitäisi etsiä sieltä täältä. Erityisen suuria ongelmia uudistuksen myötä olisi tiedossa paljon palveluita tarvitseville ihmisille, kuten asunnottomille. Hallitus keksi aiemmassa vaiheessa yhteensovituksen laastariksi asiakassuunnitelmat. Nyt ne on lähes täydellisesti haudattu käsittelyssä olevasta versiosta ja jäljellä on vain voimattomia suosituksia, sanoo Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 7.11.2018 hyväksymät mietintöluonnokset ovat paraikaa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Helsingin kaupunki arvioi, että monia perustuslain kannalta olennaisia kysymyksiä ei ole kuitenkaan pystytty uskottavalla tavalla ratkaisemaan.

– Hyvin selkeänä esimerkkinä on vain ylimalkainen päätös siitä, ettei komission notifiointia haeta valinnanvapauteen liittyen. Tämä luo merkittävän oikeudellisen riskin koko uudistukselle, Vesikansa jatkaa.

– Poikkeuksellista on myös se, että uudistuksen selkeät valuvirheet ja puutteet ollaan nyt selvästi jättämässä lain toimeenpanijoiden ratkaistavaksi. Vastuun ja ongelmien vierittäminen lainsäätäjältä alueiden ratkottavaksi ei ole omiaan takaamaan yhdenvertaista kohtelua maamme eri osissa, Vapaavuori sanoo.