Anni Sinnemäki esittelee Helsingin toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi Oslossa

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki osallistuu Oslossa pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Nordic Capitals Conference). Tapaamisessa ovat mukana kaikkien pohjoismaiden pääkaupunkien johtajat.

Ajankohtaisena teemana on ilmastonmuutos ja kaupunkien rooli sen torjumisessa. Aiheesta ovat keskustelemassa Sinnemäen kanssa muun muassa Tukholman apulaispormestari Katarina Luhr ja Marianne Borgen, Oslon pormestari. Myös Helsingin osallistuvan budjetoinnin malli kiinnostaa kansainvälisesti.

Pohjoismainen pääkaupunkikokous kokoaa pohjoismaiden pääkaupunkien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdot keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kaupunkien näkymistä. Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen osallistuu edustus kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista sekä itsehallintoalueiden pääkaupungeista. Helsinki isännöi kokousta vuonna 2017.

Anni Sinnemäki osallistuu matkalla myös Urban Future Global Conference -tapahtumaan, joka on Euroopan suurin tapahtuma kestävään kehitykseen sitoutuneille kaupungeille ympäri maailman. Sinnemäki osallistuu keskusteluun yhdessä Kööpenhaminan, Tukholman, Oslon ja Reykjavikin pormestareiden kanssa.

”On ilo kertoa pohjoismaiselle yleisölle, että Helsingin ilmastotavoitteet ovat reippaasti kunnianhimoisemmalla tasolla kuin vielä kaksi vuotta sitten, ja että toimenpideohjelma päästöjen vähentämiseksi hyväksyttiin Helsingin kaupunginhallituksessa yksimielisesti”, Anni Sinnemäki sanoo.

Tapahtumassa kestävän kehityksen kärkiteemoja ovat liikkuminen, kestävästi rakennettu ympäristö ja sen suunnittelu, innovaatiot ja uudet vihreämmät liiketoimintamallit sekä muutoksen johtaminen ja yhteistyö.

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tätä kohden edetään monella rintamalla, joista tärkeimpiä ovat liikenteeseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja puhtaaseen energiantuotantoon liittyvät toimenpiteet.

Helsinki haluaa erottautua myös globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä ja päätti syyskuussa 2018 sitoutua vapaaehtoiseen kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (SDG) toimeenpanoraportointiin YK:lle New Yorkin mallin mukaisesti, ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa. Raportoinnin kautta Helsingin on mahdollista nostaa vastuullisuus konkreettisella tavalla kaupungin toimintaa yhä vahvemmin ohjaavaksi lähtökohdaksi.

Hiilineutraali Helsinki 2035 (tiivistelmä)

Kestävä kehitys konkretisoituu (uutinen)


JAA