Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki. Kuva: Pertti Nisonen

Anni Sinnemäki puhuu Amsterdamissa We Make the City -kaupunkitapahtumassa

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki osallistuu Amsterdamissa We Make the City -tapahtumaan, joka kerää kymmeniä tuhansia osallistujia keskustelemaan tulevaisuuden kaupungeista, kaupunkikehittämisen ajankohtaisista aiheista, kaupunkisuunnittelusta, osallisuudesta ja yhteisen kaupungin rakentamisesta. Sinnemäki esittelee tapahtumassa Helsingin tapaa lisätä kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia kotikaupunkinsa asioihin.

Helsinki ja Amsterdam ovat erilaisia kaupunkeja, mutta kohtaavat osin samanlaisia haasteita liittyen kaupungin väestön ja liikenteen kasvuun, ilmastonmuutoksen ja eriarvoistumisen torjuntaan sekä uuden teknologian hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä. We Make the City -tapahtuman yhteydessä järjestetään Guest City Helsinki -tapahtuma, jossa keskustellaan muun muassa siitä, mitä Amsterdam ja Helsinki voivat oppia toisiltaan.

”Kaupunki ei ole muista erillinen koneisto, vaan se on yhteisö, joka tarvitsee kehittyäkseen asukkaita ja muita toimijoita. Kaupunkistrategiammekin lähtee siitä, että asukkaiden todellista vaikutusta toimintaan tulee vahvistaa. Tähän pyritään koko kaupunkiorganisaation tasolla etenkin osallisuusmallilla ja osallistuvalla budjetoinnilla”, kertoo Anni Sinnemäki.

Kaupunkisuunnittelussa asukkaiden osallistamisella on pitkä historia ja osallistaminen lähtee aina maankäyttö- ja rakennuslaista, myös kuntalaki määrittelee kaupungin toimintaa ja asukkaiden osallistamista. Helsingissä on viime vuosina toteutettu isoja hankkeita, joissa asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistamisella on ollut lopputuloksen kannalta aivan merkittävä rooli.

”Vuonna 2016 valtuuston hyväksymä Helsingin yleiskaava tehtiin tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Järjestimme lukuisia tilaisuuksia eri asukasryhmille, esimerkiksi nuorille heidän omista kiinnostuksen kohteistaan lähtien, kuunnellen monipuolista ja kiihkeääkin keskustelua. Asiantuntijat osallistuivat sekä kaupungin omiin, että muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin keskustelemaan siitä, mihin suuntaan Helsinkiä tulisi kehittää seuraavan 30 vuoden aikana”, Sinnemäki kertoo.

"Keskustakirjasto Oodin suunnittelu on isoin hanke, joka on toteutettu kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä. Oodin suunnittelun tueksi saatiin kaupunkilaisilta ja yhteistyökumppaneilta yli 2000 ideaa ja ehdotusta siitä, millainen tulevaisuuden kirjasto voisi olla. Kirjasto on saanut myös nimensä Oodi kaupunkilaisen ehdotuksesta”, Sinnemäki jatkaa.

Osallisuuden edistäminen koskee koko kaupunkia

Helsingin osallisuuden periaatteet on kirjattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tarkoittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota. Osallisuuden periaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen.

Kaupunkilaisille osallisuusmalli näkyy entistä monipuolisempina osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksina kautta koko kaupungin toiminnan, kaikissa sen yksiköissä.

Osallistuvaan budjetointiin varataan vuosittain 4,4 miljoonaa euroa. Asukkaat äänestävät tämän rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjalta.

We Make the City -tapahtuma

Guest City Helsinki

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

JAA