Suoraan sisältöön
A A A
Kuvassa Kalasataman seniorikoti. Kuva Kimmo Brandt

Vanhusneuvoston kokous suorana Helsinki-kanavalta keskiviikkona

Helsingin vanhusneuvoston kokous lähetetään keskiviikkona 18.4. klo 13.00-15.30 suorana Helsinki-kanavalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokous järjestetään avoimena ja lähetetään suorana. Kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisääminen sisältyy kaupunkistrategiaan.

Vanhusneuvosto käsittelee kokouksessaan muun muassa kannanottoa helsinkiläisten eläkeläisten liikunta- ja kokoontumismahdollisuuksien parantamiseksi. Kokouksessa esitellään myös Helsingin esteettömyystyötä ja sitä, miten laajennetun Seniori-infon toiminta on käynnistynyt.

Kokouksen alkuvaiheessa siihen osallistuu myös pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin vanhusneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen pysyvä yhteistyöelin, jossa on jäseniä vanhusjärjestöistä sekä kaupungin virastoista ja päätöksentekoelimistä. 

Kaupunginhallituksen nimeämään vanhusneuvostoon kuuluu viisi kaupungin luottamushenkilöä ja edustajat kahdeksasta helsinkiläisestä vanhusjärjestöstä. Kaupungin toimialoilta on nimetty edustajat neuvostoon. Vanhusneuvoston työtä valmistelee ja toimeenpanee asiantuntijasihteeri.

Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta.

Lisätiedot

Helsingin vanhusneuvoston verkkosivut

Helsingin vanhusneuvoston facebook-sivut

www.helsinkikanava.fi

Linkki STT:n mediatiedotteeseen

 


JAA