Helsingin seudun kunnat hyväksyvät varauksin MAL-sopimuksen

Helsingin seudun neljäntoista kunnan yhteistyökokous käsitteli valtion kanssa neuvoteltua maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusehdotusta ja hyväksyi sen omalta osaltaan mutta asetti kaksi varausta.

Yhteistyökokous totesi, että Klaukkalan ohitustien toteuttamisesta tulee saada neuvottelutuloksen mukainen varmuus viimeistään siinä vaiheessa, kun sopimuksen hyväksymistä käsitellään kunnissa.

Toiseksi yhteistyökokous painotti, että Helsingin seudun liikennejärjestelmän runkona toimii kokonaisvaltaisesti järjestetty joukkoliikennejärjestelmä, ja sillä tulee jatkossakin olla nykyisen kaltainen joukkoliikenteen PSA-suoja.

MAL-sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytykset seudun tonttitarjonnan ja asuntorakentamisen merkittävälle lisäämiselle.

Sopimusehdotuksen mukaan tavoitteena on, että nelivuotisen kauden aikana neljäntoista kunnan alueelle rakennetaan noin 60000 asuntoa, joista noin 16500 on tuettuja. Asuntotontteja kaavoitetaan yli 6,1 miljoonan kerrosneliömetrin verran. Määrät ovat huomattavasti suuremmat kuin edellisen nelivuotiskauden aikana toteutui.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuussa. Sitä ennen kunnat hyväksyvät sen omissa toimielimissään. Valtiovallan puolella kumppaneina on neljä ministeriötä, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus ja ARA.

Helsingin seudun neljätoista kuntaa ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Yhteistyökokoukseen osallistuvat kuntien tärkeimmät luottamushenkilöt. Puhetta siellä johtaa Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki.

Lisää aiheesta:

Helsingin seudun yhteistyökokouksen esityslista 26.4.

MAL-yhteistyö

JAA