Pormestarit tapasivat edellisen kerran syyskuussa 2019, jolloin he pitivät kävelykokouksen Töölönlahden ympäristössä osallistuen samalla Itämeren suojelemiseksi käynnissä olleeseen kävelyhaasteeseen. (Kuva: Heta Ängeslevä)

Satamaselvitys ja dataan liittyvä yhteistyö Helsingin ja Tallinnan tulevan pormestaritapaamisen pääaiheita

Kuvassa: Pormestarit tapasivat edellisen kerran syyskuussa 2019 Helsingissä järjestetyn World Tourism Cities Federation -verkoston vuosikokouksessa. Tuolloin pormestarit pitivät kävelykokouksen Töölönlahden ympäristössä osallistuen samalla Itämeren suojelemiseksi käynnissä olleeseen kävelyhaasteeseen.

Pormestari Jan Vapaavuori matkustaa perjantaina 21. helmikuuta Tallinnaan tapaamaan pormestari Mihhail Kõlvartia.

Tapaamisessa pormestarit vaihtavat tietoa kaupunkien välisten yhteistyöhankkeiden tilasta. Pormestari Vapaavuori kertoo kollegalleen muun muassa Helsingin keskusta-alueen satamatoimintojen tulevaisuuteen liittyvästä selvityksestä, joka valmistuu kesäkuuhun 2020 mennessä.

Helsingin ja Tallinnan välillä on vuonna 2018 solmittu kaksoiskaupunkisopimus, jossa määritellään yhteistyön kärkiä vuoteen 2021 asti. Osana yhteistyötä edistetään myös kaupunkien välistä elinkeinotoimintaa.

”Tavoitteemme on toteuttaa kaksoiskaupunkikonseptia konkreettisissa hankkeissa, kuten kaupunkien välisen liikenteen sujuvoittamisessa ja markkinoinnissa. Yhteistyöhömme kumpuaa hyötyjä myös kaupunkiemme välisistä eroavaisuuksista. Esimerkiksi startup-ekosysteemit ovat molemmissa kaupungeissa vahvat, mutta ominaispiirteiltään erilaiset. Yhdistämällä osaamista ja jakamalla kokeilualustoja voimme kiihdyttää yhä useampia alueen yrityksiä globaaliin menestykseen”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Pormestarien tapaamisen yhteydessä järjestetään myös kaupunkien elinkeinojohtajien kokous.

Suunnitteilla tiiviimpää yhteistyötä data- ja digitalisaatiokehityksessä

Tulevaisuuden suhteen kaupungit ryhtyvät selvittämään mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä dataan ja digitalisaatioon liittyvässä kehittämisessä.

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Viro, kuten Suomikin, on sähköisen hallinnoinnin kärkimaita maailmassa. Datayhteistyössä Tallinnan kanssa nähdään paljon potentiaalia, ja se voisi osaltaan profiloida kaksoiskaupunkialuetta innovatiivisena ja houkuttelevana kohteena osaajille, yrityksille ja sijoittajille.

Nykyinen Helsinki–Tallinna-yhteistyösopimus koskee vuosia 2018–2021. Sopimuksen painopistealueina on ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden edistäminen, liikkuvalle työvoimalle ja muille kaupungissa vieraileville suunnattujen palvelujen kehittäminen, Itämeren tilan parantaminen sekä kaksoiskaupungin yhteisen kilpailukyvyn ja markkinoinnin kehittäminen.


JAA