Sanna Vesikansa kirjoittaa blogissaan asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteista

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja yritykset voivat hakea ostopalveluiden järjestäjiksi.

Helsingissä noin puolet näistä asumispalvelun paikoista hankitaan ostopalveluna, puolet on kaupungin omia. Näin on ollut jo pitkään ja se on todettu hyvin toimivaksi, koska ostopalveluilla voidaan täydentää kunnallisia paikkoja. Suurin ongelma on ollut, että tuettua asumista kehitysvammaisille ja autismikirjon helsinkiläisille on liian vähän, ja monet joutuvat odottamaan pääsyä omaan kotiin kovin pitkään. Hankinnan keskeinen tavoite on saada lisää uusia paikkoja entisten hyvien lisäksi.


Lue lisää Sannan blogissa!


JAA