Aikuiset ihmiset kuntoilevat aurinkoisella säällä.

Saitko kutsun pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyyn?

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen keräävät maaliskuussa 2021 kyselytutkimuksella tietoa asukkaiden elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Samalla kootaan ajatuksia siitä, miten hyvinvointia tukevia palveluita pitäisi kehittää. Tutkimukseen on valittu väestörekisterijärjestelmästä satunnaisesti noin 25 000 pääkaupunkiseudun 20 vuotta täyttänyttä asukasta.

Jokainen osallistuja edustaa tutkimuksessa oman alueensa asukkaita. Vastaamalla voikin varmistaa, että myös muut vastaavassa elämäntilanteissa olevat ihmiset ja heidän näkemyksensä tulevat huomioiduksi. Tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää pääkaupunkiseudun hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa. 

Kyselyyn vastaaminen on turvallista. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Tutkimuksen tavoitteena on väestötason tieto, joten kiinnostuksen kohteena ei ole yksilöiden terveydentila tai elämäntilanne.

Lue lisää:

Pääkaupunkiseudun hyvinvointikysely


Kuva: Jussi Hellsten © Helsinki Marketing.