Sairaala- ja erityiskoulu pääsee määräaikaiseen uudisrakennukseen

Sophie Mannerheimin koulu saa tilapäiset opetustilat. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi sairaala- ja erityiskoulun opetustilojen hankesuunnitelman ja päätti tilojen vuokraamisesta.

Sophie Mannerheimin koulu on toiminut kuudessa eri toimipisteessä. Sen nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Uusi sairaala- ja erityiskouluna toimiva pääkoulu tulee toimimaan määräaikaisessa uudisrakennuksessa Kivelän sairaalan alueella.

Sairaalakoulun oppilaaksiottoalue on koko kaupunki. Oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorten somaattisten, neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden, Helsingissä sijaitsevien yksityissairaaloiden peruskouluikäisiä tai lisäopetuksessa olevia potilaita sekä Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tällä hetkellä koko koulun oppilasmäärä on noin 165 oppilasta ja vuositasolla 1.–9. luokilla opiskelee noin 900 oppilasta.

Sophie Mannerheimin koulun opetustilahanke on sisällytetty Helsingin kaupunkistrategiaan ja tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty vuoden 2018 talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Tilat vuokrataan Fixcel Group Oy:ltä. Hankkeen arvonlisäveroton hinta on yhteensä enintään 8 066 300 euroa helmikuun 2018 kustannustasossa.

Lue lisää kaupunginhallituksen päätöksestä 13.8.2018.

JAA