Onno Scholten ja Johanna Barendregt esittelivät hankintojen avulla työllistämistä Rotterdamissa.

Rotterdamilaiset kertoivat julkisilla hankinnoilla työllistämisestä

Rotterdamin kaupunki on yksi edelläkävijöistä julkisilla hankinnoilla työllistämisessä. Rotterdam soveltaa työllistämisehtoa kaikkiin yli 50 000 euroa ylittäviin hankintoihin. Pelkästään vuonna 2017 kaupunki työllisti yli 3 000 työtöntä työnhakijaa julkisten hankintojen avulla yksityisiin yrityksiin. Hankintojen avulla saadaan myös harjoittelupaikkoja, ja nuorimmat harjoittelupaikan saaneet ovatkin olleet vain 12-vuotiaita koululaisia. Pääpaino työllistettävien osalta on kuitenkin toimeentulotuella elävissä työttömissä.

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hanke järjesti 8. kesäkuuta Helsingin kaupungintalon auditoriossa miniseminaarin, jossa Rotterdamin kaupungin edustajat Onno Scholten ja Johanna Barendregt kertoivat tarkemmin, miten hankintojen avulla työllistäminen kaupungissa toimii.

Tilaisuudessa nousi selkeästi esille, että Rotterdam on sitoutunut sekä poliittisesti että viranhaltijoiden taholta hankinnoilla työllistämiseen. Kaupunki ohjaa markkinoita vastuullisempaan suuntaan asettamalla selkeät velvoitteet yrityksille.

Hankinnoilla työllistäminen vaatii myös resursseja. Rotterdamissa työskentelee yhteensä 12 henkilöä täysipäiväisesti hankintojen avulla työllistämisen parissa. Heidän tehtävänsä on hallinnoida hankintasopimuksia työllistämisehdon osalta ja auttaa yrityksiä työllistämisehdoissa määriteltyjen työnhakijoiden löytämisessä.

Hollannissa on käytössä sähköinen sopimuksenhallintajärjestelmä, jonka kautta työllistämisehdon toteutumista hallinnoidaan. Onno Scholten totesi, että ilman sähköistä järjestelmää olisi täysin mahdotonta hallinnoida työllistämisehdon toteutumista nykyisessä mittakaavassa. Sopimuksenhallintajärjestelmää hyödynnetään myös sosiaalisen vastuun raportoimisessa. Se lisää työllistämisehdon vaikutusten näkyvyyttä ja päättäjät seuraavatkin raporttien avulla hankinnoilla työllistämistä.

Myös Helsingin kaupunki työllistää hankintojen avulla

Rotterdamin tapaan myös Helsingin kaupunki haluaa edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä julkisten hankintojen avulla. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä.

Kaupungin työllisyyspalvelut auttavat yrittäjiä sopivien työllistettävien henkilöiden löytämisessä sekä taloudellisten tukien hakemisessa.

Lisätietoja

Helsingin kaupunki työllistää julkisten hankintojen avulla 
- sisältää tietoa kaupungin työllisyyspalveluista sekä työllistämiseen liittyvistä taloudellisista tukimuodoista.
 
Hankintojen avulla työllistämisen ja SIEPP-hankkeen yhteyshenkilö:
suunnittelija Marko Harapainen, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, marko.harapainen(at)hel.fi 

JAA