Ressun peruskoululle ja lukiolle lisätiloja Ruoholahdenkadulta

Kaupunginvaltuusto päätti 11.3. kokouksessaan Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraamisesta Ruoholahdenkadulta Kampista. Vuokratiloja tarvitaan, koska koulujen nykyiset tilat ovat jääneet oppilasmäärän kasvaessa ahtaiksi eikä lisärakentaminen nykyisten rakennusten tonteille ole mahdollista.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on linjattu, että englanninkielisen koulutuksen paikkamäärä tulisi kaksinkertaistaa. Ressun peruskoulu ja Ressun lukio tarjoavat jo nykyisellään sekä suomen- että englanninkielistä opetusta.

Englanninkielisen opetuksen lisääntyessä ja alueen oppilasmäärien kasvaessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt Ressun peruskoululle enintään 277 oppilaan ja Ressun lukiolle enintään 220 oppilaan pysyvän lisätarpeen.

Vuokrattavat tilat Ruoholahdenkatu 23:ssa ovat toiminnallisesti ja sijainniltaan sopivat sekä Ressun peruskoulun että Ressun lukion lisätilatarpeisiin. Vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja vuokran enimmäishinta 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna on 24,6 miljoonaa euroa.

Vuokratiloissa tehtävien muutostöiden on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020, jolloin uudet tilat saadaan käyttöön vaiheittain elokuusta 2020 alkaen.

Ruoholahden uusiin toimistotaloihin 1 500 uutta työpaikkaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos mahdollistaa toimistotalojen rakentamisen Porkkalankadun ja Länsisatamankadun risteyksen lähialueen rakentamattomille alueille sekä rakennusoikeuden lisäämiseen Itämerenkadun ja Länsisatamankadun risteyksessä olevalle toimitilarakennusten korttelialueelle. Asemakaava kattaa muun muassa K.A. Fagerholmin aukion ja käytöstä poistetun raitiolinjan kääntöympyrän.

Alue on nykytilassa kaupunkikuvallisesti jäsentymätön eikä tarjoa palveluja ympäristön käyttäjille. Kaavaratkaisun myötä kaupunkikuva eheytyy ja elävöityy. Esimerkiksi Rumbanaukioon rajautuvan toimistotaloon tulee katutasolle aluetta elävöittäviä liiketiloja, myymälöitä, kahviloita tai ravintoloita. Kaavamuutos tuo alueelle noin 1 500 uutta työpaikkaa.

Kaavaehdotuksen mukaisesti alueelle vodaan toteuttaa 14 ja 15 kerrosta korkeat toimistotalot. Rakennukset sijoittuvat Helsingin kaupungin korkean rakentamisen periaatteiden mukaisesti kaupungin sisääntulonäkymään eivätkä vaikuttaisi kantakaupungin merkkirakennusten hallitsemaan kansallismaisemaan.

Etelä-Haagan ruotsinkieliset koulut Gymnasiet Lärkan ja Hoplaxskolan remonttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Koulut toimivat samassa, vuonna 1962 valmistuneessa rakennuksessa, joka on teknisen perusparannuksen tarpeessa. Rakennus ei myöskään vastaa toiminnallisesti uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Perusparannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö, joka mahdollistaa myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen ja aktiivisen asukaskäytön. Osana perusparannusta myös koulun piha uudistetaan.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistua joulukuussa 2022.

Perusparannuksen aikana lukion väistötiloina toimii vuokratilat Vanhalla Viertotiellä ja peruskoulun väistötiloiksi järjestetään paviljonkitilat lähelle nykyistä koulurakennusta. Väistötilojen kustannukset ovat noin 2 890 000 euroa.

Gymnasiet Lärkan on ruotsinkielinen kaupungin lukio, joka toimii Etelä-Haagassa samassa rakennuksessa Hoplaxskolanin Haagan yksikön kanssa. Hoplaxskolan on ruotsinkielinen yhtenäinen peruskoulu, jolla on viisi toimipistettä Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen ja Kaarelan alueilla.

Kaupunginvaltuusto keskusteli koronavirustilanteesta

Kokouksen alussa kaupunginvaltuusto keskusteli Helsingin koronavirustilanteesta. Pormestari Jan Vapaavuori ja sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansa antoivat tilannekatsauksen ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin. Keskustelu on katsottavissa Helsinki-kanavan tallenteella.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

JAA