Ei rasisimille, mot rasism ja against racism.

Rasisminvastaisella viikolla 16.-22.3. edistetään yhdenvertaisuutta

Rasisminvastaisella viikolla 16.-22.3. edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan. Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin.

Helsingin kaupunki sitoutuu määrätietoisesti ennaltaehkäisemään ja puuttumaan rasismiin kaupungin palveluissa kouluttamalla henkilöstöä ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma on myös viime viikolla hyväksytty.

Kaikki voivat jakaa rasisminvastaisen viestinsä ja kuvia yhteisistä teemaan liittyvistä aiheista sosiaalisen median alustoilla käyttämällä tunnistetta #rasisminvastainenviikko #veckanmotrasism.

Viikko kulminoituu YK:n rasisminvastaiseen päivään 21.3.

Lisää aiheesta: