Havainnekuva Raide-Jokerista.

Raide-Jokeri tuo uusia asukkaita ja palveluja Oulunkylään – näin alue kehittyy tulevina vuosina

Poikittainen pikaraitiotieyhteys, Raide-Jokeri, mahdollistaa kestävällä tavalla liikkumisen ja kaupunkikehityksen – Helsingin kehittämisen kohti raideliikenteen verkostokaupunkia. Sen ansiosta kantakaupunkimainen kehitys on mahdollista myös Oulunkylässä.

 Tulevina vuosina Oulunkylän alueelle tulee lisää asukkaita, palveluja sekä työpaikkoja. Alueen keskustaan saadaan 5 000 m2 lisää tiloja kivijalkaliikkeille ja päivittäistavarakaupoille sekä tämän hetken suunnitelmien mukaan 20 000 m2 suuruinen sosiaali- ja terveyskeskus. Nykyiset palvelut: kirjasto, työväenopisto ja nuorisotila säilyvät jatkossakin Oulunkylän keskustassa. Oulunkylä onkin tulevaisuudessa nykyistä vahvempi paikallispalvelujen keskus Oulunkylän ja sen lähialueiden asukkaille.

Keskustan kehittäminen alkaa näkyä katukuvassa vuosikymmenen puolivälissä. Tällä hetkellä luodaan lähtökohtia Oulunkylän keskustan uudelle asemakaavalle. Kauppakeskus Ogelin vuokrasopimus loppuu vuonna 2045, ja alueen kehittämistä ja rakentamisen vaiheistamista on mietittävä siitä näkökulmasta.

”Oulunkylän keskustan kehittämisessä varaudutaan toistaiseksi joustavaan etenemismalliin, joka sallii erilaisia vaihtoehtoja: joko Ogelin rakennukset puretaan tai niitä kehitetään tontilla edelleen”, Oulunkylän alueesta vastaava Raide-Jokerin aluerakentamisprojektin johtaja Ari Karjalainen sanoo.

Itäkeskuksen ja Keilaniemen välille rakentuvan Raide-Jokerin työt ovat tällä hetkellä käynnissä. Työt maastossa valmistuvat pääosin vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen radalla tehdään käyttöönottoon liittyviä testauksia. Liikennöinnin on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2024.

Kuva Oulunkylän alueesta.

Uutta rakentamista Oulunkylässä

  • Maaherrantien varsi keskustasta Veräjälaaksoon on parhaillaan rakentumassa. Viisi eri rakennuttajaa omine hankkeineen rakentaa asuntoja sekä kivijalkaliiketiloja. Raitiotiepysäkin viereen tulee näillä näkymin päivittäistavarakauppa. Kokonaisuus valmistuu vuoden 2023 alkupuolella.
  • Seuraavaksi rakentaminen jatkuu Käskynhaltijantien varressa. Alueelle on tulossa koteja 1 800 ihmiselle sekä vähittäiskaupan palveluja. Kaupunkimaisen katunäkymän kruunaavat puistomaiset, sujuvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, nurmiraide ja puurivit sekä kadun varren liiketilat. Asuntorakentaminen alkaa tänä vuonna.
  • Pirjontien ja Pirkkolantien varsi ovat nykyään omakotivaltaista aluetta, josta osa on suojeltua. Vuodesta 2022 alkaen tänne alkaa rakentua myös kerrostaloasumista.
  • Keskustan alue, Oulunkyläntien ympäristö ja Veräjälaakson alue odottavat kaavojen valmistumista. Paikalle on odotettavissa tiivistyvää kaupunkirakennetta.

”Historialliset rakennukset huomioidaan rakentamisessa”

Kaupungin strategia ja yleiskaava ohjaavat tiivistämään kaupunkia. Painopisteenä ovat julkisin liikenneyhteyksin hyvin saavutettavat alueet, kuten raideliikenteen asemat ja pysäkit. Raide-Jokerin varrella kaupunkikuva ja -rakenne muuttuvat nykyisestä ympäristöä tehokkaamman rakentamisen myötä.

”Oulunkylän täydennysrakentamisessa pyritään ottamaan huomioon alueen keskeisten historiallisten rakennusten näkyvyys kaupunkikuvassa. Muun muassa asukastalo Seurahuone, Oulunkylän asema ja komea puukerrostalo Arttula näkyvät jatkossakin radan puolelta toiselle Maaherrantien talorivistön valmistuttua. Oulunkyläläisille tärkeä Maexmontaninpuisto säilyy asukastalo Seurahuoneen edustalla”, arkkitehti Sari Ruotsalainen kuvailee.

Puistosta on tehty Oulunkyläntien ympäristön käynnissä olevan kaavatyön tueksi suunnitelma, johon voi tutustua kartta.hel.fi-palvelussa.

Oulunkylän seurahuone. Kuvaaja: Hannu Kurki

Tiesitkö nämä asiat Oulunkylän historiasta?

Oulunkylä on ollut asuttua seutua jo Helsingin perustamisen aikaan. Rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan vuonna 1862 ja rautatiepysäkin rakentaminen Oulunkylään vuonna 1873 lisäsi alueen houkuttavuutta. Oulunkylän rautatiepysäkki korotettiin asemaksi vuonna 1881, minkä jälkeen alueelta ryhdyttiin osittamaan maata asuntotarkoituksiin.

Alueelle rakentunut asutus julistettiin vuonna 1906 Helsingin maalaiskuntaan kuuluvaksi taajaväkiseksi yhdyskunnaksi. Omaksi itsenäiseksi kunnakseen Oulunkylä erosi vuonna 1921, ja Helsingin kaupungin osaksi alue liitettiin vuonna 1946.

Oulunkylän rakennuskanta alkoi muuttua etenkin 1950- ja 1960-luvun kuluessa. Alueen väljää rakennustapaa ja maankäyttöä haluttiin tehostaa. 

Oulunkylä on eri aikakausina ja eri kaupunkisuunnittelun tavoitteiden mukaan rakentunutta. Tilaa on ollut käytettävissä paljon, ja rakennuksia on ollut mahdollista sijoittaa vapaasti maastoon. Viimeisin laaja rakentamisvaihe pientaloalueesta pääosin kerrostaloalueeksi päättyi 1980-luvulla. Sen jälkeen alueelle ei ole merkittävästi rakennettu uutta, ja alue on pitkälti 1980-luvun aikaisessa asussaan.