Työpajatyöskentelyä osallisuusmallin kick off  -tilaisuudessa toukokuussa. Kuva: Patrik Lindström

Rahasto kaupunkilaisten ideoimiin hankkeisiin

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6. kokouksessaan perustaa Osallisuusrahaston. Syksystä alkaen kaupunkilaiset voivat ehdottaa mihin osallisuusrahaston varoja käytetään. Ensimmäisiä osallistuvan budjetoinnin hankkeita voidaan toteuttaa vuonna 2019. Joka vuosi kaupunkilaiset voivat ideoida ja äänestää mihin käytetään runsaat neljän miljoonaa euroa. Rahaa voi ehdottaa käytettäväksi sekä investointeihin että käyttömenoihin.

Osallistuvan budjetoinnin ideoinnissa ja toteuttamisessa kaupunkilaisia auttavat stadiluotsit. Kullakin kaupungin suurpiirillä on oma stadiluotsi, joka tuntee alueensa yrittäjiä, asukkaita ja yhteisöjä.

Jo aiemmin muun muassa kaupungin nuorisotoimessa ja opetuksessa on toteutettu osallistuvaa budjetointia, missä toimintaa on suunniteltu yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Kasvatus- ja koulutustoimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan nuorille suuntaama RuutiBudjetti jatkuu.

Ensimmäistä kertaa osallistuva budjetointi koskee kaikki kaupungin toimialoja ja palvelun käyttäjiä. Lisäksi käytettävissä oleva rahasumma on merkittävästi suurempi kuin aiemmissa osallistuvan budjetoinnin malleissa.

Valtuuston päätöksellä lähiörahasto on muutettu osallisuusrahastoksi, josta voidaan rahoittaa vuosittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset. Rahaston sääntöjä on uudistettu niin, että varojen käyttötarkoitus on laajempi kuin mitä lähiörahaston säännöt ovat mahdollistaneet. Osallistuvan budjetoinnin kautta edelleenkin rahoitetaan hankkeita, joilla on merkitystä esikaupunkialueiden myönteiselle kehittymiselle. Lähiörahaston varoja on käytetty vuosittain noin viisi miljoonaa muun muassa esikaupunkialueiden puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen kunnostamiseen.
 
hel.fi/osallisuusmalli

Stadiluotsit

JAA