Helsinki mereltä. Kuva: Jussi Hellsten, My Helsinki Material Bank.

Puolella työikäisistä helsinkiläisistä on korkea-asteen tutkinto

Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kolmanneksella oli keskiasteen tutkinto ja puolella korkea-asteen tutkinto.

Äidinkieleltään ruotsinkieliset ovat suomenkielisiä koulutetumpia; ruotsinkielisistä 25–64-vuotiaista 91 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto vuoden 2016 lopussa, suomenkielisistä 88 prosentilla. Muun kuin suomen ja ruotsinkielisten koulutustasoa ei voi verrata koko väestöön, koska tutkintotiedot ovat puutteelliset maahanmuuttajien kohdalla. Maahanmuuttajien lasten eli niin sanotun toisen sukupolven koulutusrakennetta voi sen sijaa tarkastella tutkintojen kautta, koska he ovat Suomessa syntyneitä ja kouluttautuneita. Heistä 76 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto 25–64-vuotiaitten ikäluokassa.

Naisilla useammin korkea-asteen koulutusta

Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista naisista 84 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon, miehistä 77 prosenttia. Miehillä on naisia enemmän keskiasteen tutkintoja sekä ylioppilastutkintoja että ammatillisia tutkintoja. Korkea-asteen tutkintoja on taas selvästi enemmän naisilla; 56 prosentilla naisista oli korkea-asteen tutkinto, miehistä 42 prosentilla. Erityisen suuri sukupuolten välinen ero on 35–44-vuotiailla, joista naisista 62 prosentilla ja miehistä 45 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto.

Helsingin koulutustaso kasvaa muuta maata hitaammin

Helsingin koulutustaso on kaikilla perusasteen jälkeisten tutkinnon suorittaneiden osuudella mitattuna kasvanut muuta maata hitaammin. Korkea-asteen tutkintojen osuus kasvaa Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja koko maassa. Keskiasteen tutkintojen osuus kasvaa puolestaan muualla maassa selvästi Helsinkiä ja sen seutua nopeammin. Osasyynä tutkinnon suorittaneiden heikolle kehitykselle on ollut myös maahanmuuton kohdistuminen pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin. Väestön koulutusrakennetta pystytään tarkastelemaan kattavasti ainoastaan niiltä henkilöiltä, joilla tutkinto on Suomessa suoritettu.

Väestön koulutusrakenne Helsingissä, tilastoja 2018:11

Koulutusrakennetietoja voi tarkastella myös itse ja tehdä muun muassa vertailuja eri kuntien ja Helsingin eri alueiden välillä täällä
 JAA