Pormestarin info keskittyi 21. huhtikuuta koronakriisin taloudellisiin vaikutuksiin Helsingissä

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tänään infossaan koronakriisin vaikutuksista kaupungin talouteen. Koronakriisi näkyy talousluvuissa nopeasti ja merkittävästi verotulojen pudotessa, toimintamenojen kasvaessa ja toimintatuottojen vähentyessä.

Noin 40 prosenttia kaikista koronatapauksista on Helsingin alueella. Helsingin palveluvaltainen elinkeinorakenne tarkoittaa lisäksi sitä, että taloudellinen toimeliaisuus kaupungissa vähenee keskimääräistä enemmän. Tilanteen pitkittyessä kulujen kasvu ja tulojen väheneminen jatkuu. Jo nyt on selvää, että vaikutukset tulevat ulottumaan vuosille 2021 ja 2022.

Alustavia arvioita vaikutuksista Helsingin talouteen vuonna 2020

-          verotulot laskevat 340 miljoonaa euroa

-          sosiaali- ja terveystoimintojen menot kasvavat 200 miljoonaa euroa

-          kaupungin vuokratuottojen menetykset 30 miljoonaa euroa

-          HSL:n budjettivaje 80–150 miljoonaa euroa

-          menosäästöjä varsin vähän: noin 10 miljoonaa euroa

-          kokonaisuudessaan talousvaikutukset: - 500–600 miljoonaa euroa.

Valtion kompensaation tulisi toteutua oikeassa suhteessa korona-pandemian eri kunnissa ilmeneviin erilaisiin vaikutuksiin niin tuloissa kuin menoissa.

Lisää aiheesta: 
Videotallenne Helsinki-kanavalla: Pormestarin info 21.4.2020 

Ajankohtaista pormestareilta

Ajankohtaista koronaviruksesta

Kuva: Pertti Nisonen