Pormestari Vapaavuori puhuu YK:n yleiskokousviikkoa edeltävässä Social Good Summitissa

Pormestari Jan Vapaavuori puhuu YK:n yleiskokousviikon avaavassa Social Good Summitissa – Helsingin sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista raportointiin kiinnostaa maailmalla.

Pormestari Vapaavuori on kutsuttu puhumaan New Yorkiin YK:n yleiskokousviikon alla järjestettävään Social Good Summitiin sunnuntaina 23.9.2018.

Vapaavuori esiintyy Summitissa New Yorkin kansainvälisten asiain komissaari Penny Abeywardenan kanssa. Kahdenvälisessä paneelissa teemoja ovat muun muassa kaupunkien välinen yhteistyö globaalien haasteiden ratkaisemisessa sekä New Yorkin ja Helsingin edelläkävijyys kestävän kehityksen tavoitteiden raportoinnissa.

Yksi syy Vapaavuoren kutsumiseen tähän arvostettuun tapahtumaan on, että Helsinki on toisena kaupunkina maailmassa käynnistämässä raportointia YK:lle kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030). New York aloitti raportoinnin ensimmäisenä kaupunkina tänä keväänä.

- Helsingin halu modernisoida kaupunkia, toimiminen edelläkävijänä useilla eri alueilla sekä pyrkimys aktiiviseksi kansainvälisen yhteisön toimijaksi on pantu merkille maailmalla. Tämän myötä Helsingin tunnettuisuus ja vetovoima kasvavat, yhä useampi ovi avautuu, kaupunki saa arvokkaita kumppaneita ja ennen kaikkea arvokasta käytännön tietoa yhä hankalampien ongelmien ratkomiseksi, toteaa pormestari Vapaavuori.

YK:n kestävän kehityksen kaupunkitasoiseen raportointiin sitoutuminen avaa Helsingille mahdollisuuden strategiseen kansainväliseen vertailuun. Se edistää myös Helsingin tavoitteita kaupungin kansainvälisen yhteistyön suuntaamisessa. Ennen kaikkea raportointi YK:lle tuo kaupungin onnistumisen kestävän kehityksen tavoitteissa konkreettiselle tasolle. Raportoinnista tehdään selkeää ja helposti lähestyttävää, jotta kaupunkilaiset voivat entistä paremmin seurata Helsingin onnistumista kestävässä kehityksessä.

Social Good Summit on järjestetty YK:n yleiskokousviikon yhteydessä vuodesta 2010 lähtien. Puhujina ovat aiemmin olleet muun muassa Madeleine Albright, Joe Biden ja Malala Yousafzai. Mukaan on tänä vuonna kutsuttu ”epätraditionaalisia johtajia” keskustelemaan siitä, millaisessa maailmassa haluamme elää vuonna 2030 ja kuinka pystymme hyödyntämään teknologian koko potentiaalin matkalla sinne. Social Good Summitin järjestävät yhteistyössä YK:n kehitysohjelma UNDP, YK-säätiö UN Foundation, Mashable sekä 92Y.

JAA