Ilmakuva Helsingistä. Kuvaajana Ioannis Koulousis

Pormestari Vapaavuori osallistuu Nordic Safe Cities -verkoston webinaariin 16. syyskuuta

Tukholmassa 12. joulukuuta 2019 järjestetyssä Nordic Safe Cities Summitissa allekirjoitettiin Capital Code of Action -linjaus, jolla asetettiin pohjoismaisille pääkaupungeille yhteiset tavoitteet ja toimintalinjaukset turvallisuuden lisäämiseksi. Keskiviikkona 16. syyskuuta 2020 järjestettävässä pääkaupunkien pormestareiden etäkokouksessa keskustellaan seuraavista askelista Capital Code of Action -linjausten toteuttamisessa. Lisäksi käsitellään koronavirustilannetta ja sen mahdollisia vaikutuksia turvallisuuteen ja ääriajatteluun.

Helsinkiläisten kokemuksia kaupungin turvallisuudesta seurataan kolmen vuoden välein tehtävin laajoin asukaskyselyin. Viimeisin kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2018 ja sen perusteella asukkaat kokevat kaupungin pääsääntöisesti turvalliseksi ja turvallisuuden tunne oli lisääntynyt edellisestä mittauksesta.

”Helsingin turvallisuustilanne on hyvä, mutta koronavirusepidemia toi uudenlaisia haasteita ja pahensi esimerkiksi syrjäytymiseen ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Tämän vuoksi kokemusten ja käytäntöjen jakaminen pohjoismaiden kaupunkien kesken on tärkeää – tarvitsemme kaikki mahdolliset keinot tilanteen parantamiseksi. Helsingillä on kansainvälinen maine edelläkävijäkaupunkina muun muassa segregaation torjunnassa, osallisuustyössä, nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja monialaisen yhteistyön rakentamisessa, emmekä halua koronavirustilanteen heikentävän asemaamme”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Nordic Safe Cities -verkoston sisäisenä pääkaupunkien foorumina toimii Capital Room, turvallisuusalan toimijoille ja -ammattilaisille tarkoitettu yhteistyökanava, jonka kautta jaetaan näkemyksiä ja uusia lähestymistapoja. Ryhmän tavoitteena on seuraavan kahden vuoden aikana parantaa osallistuvien kaupungin turvallisuustilannetta perustuen pohjoismaisiin arvoihin, demokratiaan, sananvapauteen, tasa-arvoon, keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen.

Koronaviruspandemian vuoksi Nordic Safe Citiesin ja Capital Roomin tapaamiset järjestetään tänä vuonna etätilaisuuksina. Ensimmäinen vuodelle 2020 suunnitellusta neljästä tilaisuudesta toteutui keväällä ja tuolloin pääteemana oli verkkoympäristöön liittyvän uhan, pelon ja vihan vähentäminen. Tuleva tapaaminen on ensimmäinen verkoston järjestämä pormestaritason etäkokous ja siinä käsitellään pääkaupunkien turvallisuustilannetta koronaviruspandemian aikana ja keskustellaan yhdessä sovituista linjauksista.

Lisää aiheesta:

Nordic Safe Cities