Pohjoismaisille pääkaupungeille linjataan yhteiset tavoitteet ja toimintamallit turvallisuuden lisäämiseksi

Pormestari Jan Vapaavuori osallistuu Tukholmassa torstaina 12. joulukuuta järjestettävään Nordic Safe Cities Summitiin. Kokouksessa allekirjoitetaan Capital Codes of Action -linjaus, joilla asetetaan pohjoismaisille pääkaupungeille yhteiset tavoitteet ja toimintamallit turvallisuuden lisäämiseksi. Nordic Safe Cities -verkosto käsittää laajan joukon pohjoismaisia kaupunkeja, ja nyt järjestettävä pormestaritason kokous linjaa yhteistyötä turvallisuuden eteen entistä vahvemmin.

”Helsingin yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Vuonna 2018 tehty mittaus osoittaa, että asukkaat kokevat kaupungin pääsääntöisesti turvalliseksi ja että turvallisuuden tunne oli lisääntynyt edellisestä mittauksesta. Selvää kuitenkin on, että kaikkiin turvallisuushaasteisiin on puututtava nopeasti ja riittävällä laajuudella, ja väkivaltaista ääriajattelua on ennaltaehkäistävä kaikin keinoin”, Vapaavuori sanoo.

Helsinki pyrkii jatkuvasti löytämään uusia keinoja taklata turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja siinä yhteistyö muiden kaupunkien kanssa on tärkeää. Nordic Safe Cities -verkoston lisäksi Helsinki on aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä turvallisuutta käsittelevissä verkostoissa, kuten EU Cities Against Radicalizationissa, EU Radicalization Awareness Networkissa (RAN) ja Urban Safety Networkissa.

”Verkostojen kautta saamme arvokasta tietoa muiden kaupunkien ratkaisuista ja jaamme omaa osaamistamme. Helsingillä on kansainvälinen maine edelläkävijäkaupunkina esimerkiksi segregaation torjunnassa, osallisuustyössä, nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja monialaisen yhteistyön rakentamisessa”, Vapaavuori toteaa.

Yhteisillä tavoitteilla ja jaetuilla opeilla vähennetään uhkia

Nordic Safe Citiest Summitissa allekirjoitettavan Capital Codes of Action -linjauksen tavoitteet ovat seuraavat:

- vähennetään uhkia, pelkoa ja vihapuhetta
- lisätään asukkaiden kykyä tunnistaa valeuutisointi
- luodaan nuorille mahdollisuuksia edistää rauhaa ja turvallisuutta
- rakennetaan ja laajennetaan kaupunkien turvallisuusyhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kokouksessa kaupungit jakavat tietoa toimenpiteistään turvallisuuden lisäämiseksi. Helsingin osalta esittelyssä on osallistuva budjetointi, kiusaamisen vastainen ohjelma, mustavalkoista ajattelua vähentävä ”Minun Silmin, Sinun Silmin” -toimintamalli, poliisin kanssa yhteistyössä toimivat moniammatilliset Ankkuritiimit sekä kaupungin ja Helsingin poliisilaitoksen yhteinen Turvallinen Helsinki -verkosto.

Nordic Safe Cities (NSC) on Pohjoismaisen ministerineuvoston vuonna 2016 perustama Pohjoismaiden turvallisuuteen keskittyvä voittoa tavoittelematon verkosto. Verkosto tekee yhteistyötä organisaatioiden kanssa, joiden fokuksessa on esimerkiksi kaupunkien turvallisuuteen vaikuttaminen ja väkivaltaisen ääriajattelun torjuminen. Helsinki on osallistunut verkoston toimintaan alusta lähtien.