Eduskunnan täysistuntosali. Kuva: Hanne Salonen, Eduskunta

Pohjoismaiden pääkaupungit ovat arvoliberaaleja, Helsingissä vihreiden kannatus korkein

Pohjoismaiden pääkaupungeissa on paljon yhtäläisyyksiä viime parlamenttivaalien tulosten perusteella. Pääkaupungit näyttäytyvät arvoliberaalimpina kuin muu maa keskimäärin. Sen sijaan sosiaalikonservatiivisten ja oikeistopopulististen puolueiden kannatus oli pääkaupungeissa alempi kuin muualla maassa.

Tiedot selviävät tuoreesta Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä -julkaisusta.

Ensimmäistä kertaa tehdyssä Pohjoismaiden (pl. Islanti) pääkaupunkien äänestystulosten vertailussa ilmeni myös eroja kaupunkien välillä. Vihreiden tai ympäristöpuolueiden kannatus oli selvästi korkein Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Helsingissä vihreiden kannatus oli 23,5 prosenttia, ja Kööpenhaminassa ympäristöpuolueiksi luokiteltavien kahden puolueen yhteenlaskettu kannatus oli lähellä 20 prosenttia. Tukholmassa ja Oslossa vastaavien puolueiden ääni­saalis jäi selvästi alle kymmenen prosentin.

Helsinkiläiset äänestivät aktiivisemmin kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Helsingissä äänestysaktiivisuus nousi verrattuna vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Nyt äänestysprosentti oli 71,9, kun vuoden 2015 vaaleissa se oli 69,4. Myös ennakkoon äänestettiin edellisiä eduskuntavaaleja ahkerammin. Äänestysaktiivisuus kasvoi lähes kaikilla Helsingin äänestysalueilla.

Ensimmäistä kertaa historiansa aikana vihreät (Vihreä liitto), joka on perustettu 1987, nousi Helsingin vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa. Aiemmissa vaaleissa suurimman puolueen asema on kuulunut kokoomukselle.

Peruspiiritasoisella (34 peruspiiriä) poliittisella kartalla suurimpia puolueita ovat kokoomus (14 peruspiiriä), vihreät (13 peruspiiriä), sosiaalidemokraatit (kuusi peruspiiriä) ja perussuomalaiset (Jakomäen peruspiiri). Merkillepantavaa on vihreiden kannatuksen kasvu läntisen suurpiirin peruspiireissä, jossa vihreät ovat suurin puolue Munkkiniemen peruspiiriä lukuun ottamatta. Aiemmissa vaaleissa kokoomus on ollut läntisen suurpiirin suurin puolue.

Nyt käydyissä vaaleissa kokoomus oli suurin puolue eteläisen, pohjoisen, kaakkoisen ja Östersundomin suurpiireissä sekä koillisen suurpiirin Puistolan peruspiirissä ja itäisessä suurpiirissä sijaitsevan Vartiokylän peruspiirissä. SDP puolestaan oli suurin puolue koillisen ja itäisen suurpiirin peruspiireissä lukuun ottamatta em. peruspiirejä.

Linkki julkaisuun: Vuoden 2019 eduskuntavaalit Helsingissä


JAA