Podcast Lähi-idän naisten työllisyysmahdollisuuksista – ratkaisuja etsimässä

Millaisia haasteita perheen perustaminen saattaa luoda Lähi-idän naisten työllistymiselle niin Lähi-idässä kuin Suomessakin? Mistä ne syntyvät ja millä tavalla voimme mennä kohti positiivisia ratkaisuja? Helsingin kaupungin Työllisyyspalveluiden Women to Work -hankkeessa työskentelevä Tanja Namrood keskustelee aiheesta Lähi-idästä Suomeen muuttaneen pariskunnan kanssa hankkeen tuoreessa podcastissa.

Women to Work -hankkeen keskeisenä tavoitteena on maahan muuttaneiden naisten työelämään ohjaamisen lisäksi sukupuolten välisen eriytymisen vähentäminen niin, että naisia ohjattaisiin myös perinteisesti miehisiksi mielletyille aloille. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on kouluttaa maahan muuttaneiden naisten ohjaustyötä tekeviä asiantuntijoita. Hankkeessa on luotu kokonaisvaltaista keskustelua naisten työllisyydestä siihen osallistuneiden naisten sekä kumppaniverkoston kesken ja keskustelu jatkuu edelleen.

Podcast löytyy Women to Work -hankkeen ja Diakonissalaitoksen The Nice Work Projectin yhteisestä video- ja artikkelikirjastosta. Lähteenä on käytetty sosiologi V. M. Moghadamin tutkimusta.