Tyttö ratsastaa keppihevosella.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoituksiin muutoksia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli kokouksessaan torstaina 20.5.2021, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstä kaikkien sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä määräajaksi kuitenkin siten, että 1.6.2021 lähtien sisätiloissa voi oleskella enintään 10 henkilöä ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöä, mikäli noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että tapahtumien henkilömäärä rajataan siten, että henkilöiden ja seurueiden väliin jää vähintään kaksi metriä.

Ulkotilojen osalta tiloja voitaisiin eriyttää enintään 50 henkilön lohkoihin. Koordinaatioryhmä suosittelee, että päätös olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Päätöstä tulisi muuttaa, mikäli epidemiatilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Yksityistilaisuuksien osalta koordinaatioryhmä suosittelee, että niissä noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemää päätöstä yleisötilaisuuksista.

Koordinaatioryhmä suosittelee lisäksi, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaisi päätöstä tosiasiallisen etäisyyden pitämisestä julkisissa tiloissa tartuntatautilain väliaikaisen 58 d §:n perusteella 1.6.2021 alkaen edelleen 30.6.2021 saakka.
Koordinaatioryhmä jatkovalmistelee edelleen rajoitusten asteittaista purkamista pääkaupunkiseudulla. Koordinaatioryhmä linjasi tänään, että kuntien asiakaspalvelutilojen rajatusta ja asteittaisesta avaamisesta linjataan kokouksessa ensi viikolla. Palvelutiloja pyritään avaamaan kesäkuun alusta alkaen, mikäli epidemiatilanne kehittyy suotuisasti, eikä ainakaan pahene. Ensi viikolla käsiteltäviin palveluihin kuuluu erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan tiloja kuten museoita, näyttelyjä, kulttuuritaloja, kirjastoja, uimahalleja ja maauimaloita.

Koordinaatioryhmä perustaa linjauksensa epidemiologiseen arvioon ja kokonaisharkintaan koronatilanteen kehittymisestä ja linjauksia voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tekemistään päätöksistä erikseen ensi viikolla.

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat, pääosin toistaiseksi voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat pääosin voimassa toistaiseksi. Linjaukset on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Tosiasiallisen etäisyyden mahdollistaminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain väliaikainen 58 d §

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintolat. Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus on voimassa 31.5.2021 saakka. Päätöksen rajoituksen jatkamisesta tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajoitukset ovat voimassa 31.5.2021 saakka. Päätöksen rajoituksen jatkamisesta tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Yksityistilaisuudet suositellaan rajoitettavaksi enintään kuuteen henkilöön.

Suositus on voimassa 31.5.2021 asti ja sitä tarkastellaan uudelleen ensi viikolla.

Julkiset tilat

Yleisölle avoimet asiakastilat, vuonna 2001 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja ja nuorisotiloja lukuun ottamatta, pysyvät edelleen suljettuina. Osa uimahalleista on auki erityisuimakorttilaisille ja vuonna 1955 syntyneille ja tätä vanhemmille. Kirjastoissa on tarjolla rajattua palvelua. Esimerkiksi kaupunkien kaikki kulttuuritalot, museot ja näyttelytilat pysyvät edelleen suljettuina. Työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa rajoitetusti vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Aikuisten ulkoharrastustoiminta on mahdollista rajoitetusti.

Kaupunkien hallinnoimissa tiloissa ja alueilla edellytetään erillisten terveysturvallisuusohjeiden noudattamista vaatien järjestäjältä mm. terveysturvallisuussuunnitelmaa. Koordinaatioryhmä suosittelee samojen ohjeiden noudattamista kaikille toimijoille.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Etätyö

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Kasvomaskin käyttö

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.
Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä

Helsinki – ajankohtaista koronasta

Kuva: Vesa Laitinen