Oodin lipan alta Kansalaistorille.

Pidennetyt soittoajat linjataan viidellä tapahtuma-alueella Helsingissä uuden mallin mukaisesti

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2. marraskuuta 2020 tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimallin, jolla pyritään siihen, että tapahtumien pidennettyjä soittoaikoja ei jatkossa anneta pelkästään lupahakemusten jättöjärjestyksen perusteella. Priorisointimallin mukaiset valinnat tekee kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä ja niistä päätetään kaupungin viestintäjohtajan päätöksellä.

Vuoden 2021 linjaukset koskevat kello 22 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien ja -tapahtumien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja Helsingissä viidellä tapahtumapaikalla: Kansalaistori ja Töölönlahden puisto, Suvilahti, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Ensimmäiset priorisointivalinnat tehdään jouluun mennessä ja seuraava hakuaika on heti ensi vuoden alussa. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Uuden mallin mukaisesti edellä mainituilla alueilla myöhäiset tapahtuma-ajat priorisoidaan siten, että ne tukevat kaupungin tapahtumien monimuotoisuutta, edistävät ammattimaisten tapahtumajärjestäjien toimintaedellytyksiä ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Tässä mallissa tapahtumia tarkastellaan kaupungin voimassa olevan Tapahtumien tiekartan kolmen päätavoitteen kautta:

  • tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista
  • tapahtumat ovat vastuullisia
  • tapahtumat ovat toimivia. 

Myöhäiset päättymisajat harkitaan ympäristönsuojelulain nojalla 

Vuodesta 2016 lähtien yleisimmille tapahtumapaikoille on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja valvontayksikössä tehty päättymisaikalinjaus ympäristöön leviävän melun rajoittamiseksi. 

Aiemmin mainitulla viidellä alueella yksittäisellä tapahtumalla voi olla enintään kaksi kello 22 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää. Muilla paikoilla tapahtumien meluilmoitusvelvollinen toiminta käsitellään tapauskohtaisesti meluilmoituksen perustella. Kello 22 jälkeen tapahtuvan ympäristömelun osalta edellytetään pääsääntöisesti Suomen ympäristökeskuksen sertifioiman tai FINAS-akkreditoidun ympäristömelumittaajan tekemä meluselvitys sekä melumittaukset. Tapahtumajärjestäjien tulee jättää tapahtumaa koskeva meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa. Meluilmoituksista tehdään päätökset ympäristönsuojelulain nojalla ja linjauksiin perustuen. 

”Muillakin tapahtumapaikoilla on toki mahdollista järjestää kello 22 jälkeen päättyviä ulkoilmatapahtumia. Myöhäisiä päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti harkita lisäksi esimerkiksi uudenvuodenaattona, vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä”, kertoo vs. tiimipäällikkö Elina Salo-Miilumäki Helsingin ympäristöpalveluista. 

Päättymisaikalinjauksia päivitetään muun muassa ulkoilmakonserttien vaikutuksia koskevien asukaskyselyiden tulosten perusteella. 

Priorisointimalli kuuluu kaupungin Tapahtumien tiekartan toimenpiteisiin 

Vuonna 2019 valmistunut Tapahtumien tiekartta ja sen toimenpideosio varmistavat, että kaupunkistrategiassa 2017–2021 mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla niin tapahtumajärjestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaationkin kannalta. 

Lue lisää

Kuva: Helsingin kaupunki.