Tiimitreeni, jossa ovat mukana Harri Hahkala, Annukka Hahl, Jenna Orenius ja Satu Riihelä. Kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Palveluasumisen innovaatiopolku käyttöön

Tulevaisuuden asumishaasteisiin vastataan ennakoiden palveluasumista kehittämällä. Mukaan kutsutaan ihmisiä ja yrityksiä, jotka haluavat pysyä ajan hermolla.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on tutkinut käyttäjien toiveita ja odotuksia Palveluasumisen digitaalisen pilotointiympäristön kehittämishankkeessa. Tutkimus tuotti muun muassa kaksi palveluasumisen kehittämisessä ja testaamisessa hyödynnettävissä olevaa mallia.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on kehittänyt yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Palveluasumisen innovaatiopolkupilotin osana avoimet innovaatioalustat 6Aika -hanketta. Toimintamallina innovaatiopolku tarjoaa jatkossakin opiskelijoille ympäristön, jossa voi kehittää omaa ideointikykyä ja keksintöä koko kaaren: ideasta yritykseksi. Samalla vahvistuu opiskelijoiden yrittäjämäinen ajattelu. Opiskelijoille itselleen on motivoivaa päästä kehittämään sovelluksia todellisiin asiakastarpeisiin. Opiskeluaikaiset keksinnöt halutaan myös kaupallistaa entistä paremmin ja useammin.

Kaikki hyötyvät palveluasumisen yhteiskehittämisestä

Tässä vaiheessa nähdään palveluasumisen konkreettisina haasteina esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon siirtäminen ruokailuun liittyvien tietojen osalta. Asukkaan ruokavalion muutosten on siirryttävä entistä luotettavammin ja nopeammin keittiöhenkilökunnan tietoon.

Asukkaan aktiivisuuden seuranta on myös tärkeää, koska liikunnalla tiedetään olevan merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Siksi tarvitaan tietoa siitä, paljonko asukas liikkuu päivän aikana. Digitaalisesti tapahtuva seuranta on huomaamatonta ja luotettavaa.
Kiinteistön hoidon ja viihtyvyyden kannalta voidaan tarkkailla digitaalisesti esimerkiksi asukkaan kodin lämpötilaa ja sisäilman laatua. Tulevaisuudessa voidaan vielä kohentaa asukkaan esteetöntä asumista, yleistä turvallisuutta ja yksilöllistä asumisviihtyvyyttä monin tavoin.

Palveluasumisen innovaatiopolku -hanke osoitti monialaisen yhteistyön ja verkostojen merkityksen innovaatio- ja yritystoiminnassa. Uusilla sovelluksilla on arvoa muun muassa hyvinvointi-, palveluasumis-, hyvinvointiteknologia-, kiinteistönhuolto- ja rakennusalan yrityksille. Laajassa mittakaavassa on kyse uudentyyppisestä energiatehokkaasta rakentamisesta ja kestävän kehityksen tukemisesta.

Kehittämistyö jatkuu syksyllä

Palveluasumisen asukkaiden, kehittäjien ja rakentajien yhteistyössä tieto kulkee ja saadaan sovitettua erilaiset näkökulmat yhteen. Asiakasta kuunteleva yritys voi päästä luomaan uusia kiinnostavia elinkeinomahdollisuuksia ja uudenlaisia yrityspalveluita. ”Tämä on juuri sellaista helsinkiläistä elinkeinojen kehittämistyötä, jossa me haluamme olla mukana. Näin kehitämme maailman toimivinta kaupunkia”, sanoo Helsingin kaupungin elinkeinoasiamies Päivi Piispa.

On selvää, että usein toistuvia mekaanisempia toimintoja täytyy automatisoida ja digitalisoida, jotta ihmisen kohtaamiselle jää enemmän aikaa. ”Ikääntyvien määrän kasvaessa on kyettävä tarjoamaan käyttäjälähtöistä palveluasumista resurssitehokkaammin. Jotta tulevaisuuden palveluasumisesta ei tulisi digitaalista vaivaishoitoa, kutsutaan syksyllä alkavaan yhteiskehittämistyöhön mukaan kaikki asianosaiset. Meidän tavoitteenamme on luoda älykkäiden palvelujen ja tuotteiden avulla mielekkään ja hyvän elämän mahdollisuuksia palveluasumiseen. Se on haaste, jonka ratkaisemiseen tarvitsemme mukaan mahdollisimman monialaista osaamista”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Toini Harra.
 
Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista -hanke (Hippa) käynnistyy syksyllä 2018. Siinä Metropolia Ammattikorkeakoulun kumppaneina ovat Helsingin ja Oulun kaupungit sekä Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulut. Hankkeen tavoitteena on kehittää 6Aika -hankkeen osallistujakaupungeissa yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Valokeilassa ovat käyttäjälähtöiset monialaisesti yhteiskehitetyt ja huolellisesti testatut sekä kaupallistetut tuotteet ja palvelut.

Lue lisää:

Metropolia Ammattikorkeakoulun uutinen

Innovaatiopolku


JAA