Henry Klavus, Merja Sorakari ja Sirpa Parkkila. Kuva: Ilkka Ranta-aho

Palkkatukityö – työntekijälle ponnahduslauta elämään, työnantajalle mahdollisuus

Helsinkiläisen työttömän työnhakijan on mahdollista työllistyä Helsingin kaupungille määräaikaiseen palkkatuettuun työsuhteeseen. Palkkatukityöllistetylle työsuhde kaupungin palveluksessa on usein portti työelämään tai koulutukseen, sillä työn tavoitteena on henkilön jatkotyöllistyminen avoimille työmarkkinoille, kaupungille tai muille työnantajille.

”Kaikki kaupungin toimialat voivat työllistää palkkatuella, ja useissa yksiköissä palkkatukityöllistetyt ovat erittäin suuri apu arjen kiireisessä työssä”, kertoo suunnittelija Sirpa Parkkila Helsingin kaupungin työllisyyspalveluista.

Helsingin kaupungin Tukkutorilla palkkatukityö on ollut ahkerassa käytössä ja säännöllinen työllistämisen muoto jo pitkään.

Tori- ja hallitiimin esihenkilö Merja Sorakari Tukkutorilta selittää palkkatukityön merkitystä työtiimissään: ”Meillä on kaksi vakituista tori- ja hallivalvojaa kussakin tori- ja halliyksikössä, pääsääntöisesti yksi vuorossa kerrallaan. Mutta työtä on paljon yhdelle valvojalle, ja hallit ovat auki 8–18, Hietalahden halli jopa 8–22. Kaksi vakituista valvojaa ei vaan riitä! Me emme pärjäisi ilman palkkatukityöllistettyjä.”

Torivalvojasta Pakastamoon ja kohti ammattitutkintoa

Henry ”Henkka” Klavus aloitti Tukkutorilla palkkatukityössä tori- ja hallivalvojana kesällä 2019. Hän oli hakenut työsuhteeseen Helsingin kaupungin Nuorten Urapalvelujen suosituksesta.

”Aloitin palkkatukityön avoimin mielin ja ajattelin, että teen työn mahdollisimman hyvin. Elämänmuutos pitkän työttömyyden jälkeen oli hyvä, ja pääsin työrytmiin nopeasti”, Klavus kertoo.

Palkkatukityöllistynyt Henry Klavus. Kuva: Ilkka Ranta-aho
Henry Klavus on palkkatukityön myötä löytänyt sekä uuden työn että opiskelupaikan.

Klavuksen hyvä suoriutuminen poiki pian uuden työmahdollisuuden, sillä Tukkutorin Pakastamossa oli työntekijäpula.

”Emme me kauaa keskustelleet asiasta, ennen kuin Henkka jo heittäytyi haasteeseen”, muistelee Sorakari.

Sorakari jatkoi Klavuksen kannustamista ja patisti tätä suorittamaan logistiikka-alan ammattitutkintoa oppisopimuksella. Klavus siirtyikin kahden vuoden oppisopimukseen tammikuussa 2020 ja jatkaa sen puitteissa töitä Pakastamossa.

”Olen viihtynyt hyvin. Kaikki ovat hyvää porukkaa, sekä vakituinen henkilökunta että vakituiset asiakkaat”, Klavus sanoo työstään ja oppisopimuksestaan Pakastamolla.

Oppisopimuskoulutukseen siirtyneenä Klavus on yksi palkkatukityöllistämisen onnistumisista, mikä tarkoittaa joko opiskelupaikan saamista tai työllistymistä.

Palkkatukityön anti

”Tällaiset Henkat ovat parasta palkkatukityöllistämisessä”, Sorakari vakuuttaa. ”Palkitsevinta on se, että tietää jonkun työllistyneen palkkatukityön kautta ja kun työnantajat soittavat ja kysyvät suosituksia. On myös todella motivoivaa voida kehittää nuoren elämänhallintaa työn kautta.”

”Minä suosittelen palkkatukityötä,” Klavus vakuuttaa puolestaan. ”Ainakin siitä saa kokemusta. Kahdeksan kuukautta on kuitenkin lyhyt aika. Vaikka työ ei miellyttäisikään, ei se ole loppuelämä.”

Tukkutorin Tori- ja hallitiimin esihenkilö Merja Sorakari. Kuva: Ilkka Ranta-aho
Palkkatukityöllistetyt ovat tärkeässä roolissa Merja Sorakarin tiimissä.

Palkkatukityöjakso tukee työntekijän jatkotyöllistymistä myös koulutusten kautta. ”Minä jopa edellytän, että jokainen tiimini palkkatukityöllistetty suorittaa ainakin työturvakortin, tulityökortin ja hygieniapassin”, Sorakari sanoo.

”Helsingin kaupunki on kuitenkin hyvä ponnahduslauta arvostettuna työnantajana”, Sorakari korostaa. ”Minä lupaan kaikille palkkatukityöllistetyille, että annan hyvän työtodistuksen, jos he vain antavat minulle siihen mahdollisuuden.”

Palkkatukityö lyhyesti

Palkkatukityö Helsingin kaupungin palveluksessa on tarkoitettu helsinkiläiselle työttömälle työnhakijalle. Työnantaja tulee edistää palkkatuetun työntekijän jatkotyöllistymistä, muun muassa antamalla työntekijälle mahdollisuus osallistua työaikana tapahtuviin koulutuksiin, infotilaisuuksiin ja tapaamisiin uravalmentajan kanssa. Työsuhteen kesto on 8 kuukautta ja velvoitetyöllistettävillä 6 kuukautta.

Palkkatukityö on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:

• Ammattiin valmistuneet tai tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat, jotka ovat olleet työttömänä 6 kuukautta (alle 25-vuotiaat) tai 12 kuukautta (25–29-vuotiaat). Edellisestä palkkatukityöjaksosta kaupungilla tulee olla kulunut vähintään 2 vuotta.
• Vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella maksettua työmarkkinatukea saaneet henkilöt.
• Velvoitetyöllistettävät henkilöt.
• Työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) vähintään puoli vuotta olleet henkilöt. Edellisestä palkkatukityöjaksosta kaupungilla tulee olla kulunut vähintään 2 vuotta.

Palkkatuella työllistetty on määräaikaisessa työsuhteessa Helsingin kaupunkiin, ja häntä koskevat samat käytännöt ja ohjeistukset kuin muitakin määräaikaisia työntekijöitä. Työaika ja palkka ovat työehtosopimuksen mukaisia. Työntekijä voi keskeyttää palkkatukityön ilman irtisanomisaikaa, mikäli hän työllistyy palkkatukityöjaksoa pitempään työsuhteeseen tai saa opiskelupaikan.

Torstaina 17.9.2020 kello 13–14 järjestetään kaikille palkkatukityöstä kiinnostuneille webinaari, jossa on mahdollista kuulla ja kysyä lisää aiheesta.

Tietoa työnhakijalle Helsingin kaupungin palkkatukityöpaikoista sekä muista työllisyyspalveluista löytyy kaupungin työllisyyspalveluiden Työrasti-sivuilta.

Teksti: Johanna Lemola
Kuvat: Ilkka-Ranta-aho