Myllypuron terveysasema.

Palkkakehityksellä parannetaan Helsingin kilpailukykyä osaajien rekrytoinnissa

Helsingin kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseen on varattu 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa. Palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on parantaa Helsingin houkuttelevuutta työnantajana erityisesti niillä aloilla ja tehtävissä, joissa Helsingillä on rekrytointihaasteita.

Tulevan vuoden palkkakehityssuunnitelmassa palkankorotuksia on ohjattu seuraaville henkilöstöryhmille tammikuusta 2020 alkaen:

Sosiaali- ja terveysala
- Terveysasemien lääkärit ja hoitohenkilöstö (terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat)
- Lääkärit sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa

Kasvatus ja opetus
- Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan erityisavustajat, ohjaajat ja kehitysvammahoitajat
- Varhaiskasvatuksen erilaiset opettajat

Rakentamisen ala
- Rakentamisen erilaiset asiantuntijat, projektipäälliköt ja -johtajat, työnjohtotehtävät, arkkitehdit

Terveysasemilla tarvitaan osaavaa henkilöstöä

Palkkakehityssuunnitelmalla huomioidaan erityisesti terveysasemien tilannetta osaavan henkilöstön saamiseksi erityisesti terveyskeskuslääkäreiden, terveyden- ja sairaanhoitajien sekä perus- ja lähihoitajien palkkoja kehittämällä.

Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnassa on haasteita erityisavustajien, ohjaajien ja kehitysvammahoitajien rekrytoinnissa sekä edelleen varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuudessa.

Rakentamisen ala on kaupungille strategisesti olennainen tehtävä, johon on jatkuva rekrytointitarve kaupungin kasvaessa. Rakentamisen alalla Helsingin palkkakilpailukyky on heikko yksityisiin toimijoihin verrattuna. Osaavan henkilöstön saatavuus on heikentynyt merkittävästi viime vuosina.

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin palkkakehityssuunnitelma 2020

Kuva: Myllypuron terveysasema. Kuvaaja: Seppo K. Niiranen. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki