Pia Pakarinen Yrittäjän päivänä: Jokainen nuori hyötyy yrittäjämäisestä asenteesta

Apulaispormestari Pia Pakarinen toivottaa hyvää valtakunnallista Yrittäjän päivää ja toteaa tänään julkaisemassaan blogissa, että yrittäjämäisestä asenteesta on hyötyä jokaiselle.

Yrittäjämäistä asennetta ja toimintatapoja voi harjoitella jo päiväkodissa vaikkapa kauppaleikeissä. Kouluille on tarjolla yrittäjyyteen ja työelämään valmentavaa materiaalia. Helsingin peruskoulujen kuudesluokkalaiset pääsevät opiskelemaan yhteiskunnan, talouden ja työelämän taitoja Yrityskylään. Yhdeksäsluokkalaisten tiimit johtavat siellä yrityksiään maailmantalouden pyörteissä. Yrityskyläkäynti mainitaankin usein kouluvuoden kohokohdaksi.

Yhteiskunnan eri ilmiöiden tunteminen on tärkeää. ”Yrityselämän ja yrittäjyyden lainalaisuuksien ymmärtäminen on olennainen osa lasten ja nuorten tulevaisuudessa tarvitsemaa osaamista”, painottaa Pakarinen blogissaan. 

Blogi: Jokainen nuori hyötyy yrittäjämäisestä asenteesta

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään 5.9.

JAA