Katunäkymä. Kuva Lauri Rotko.

Vastaa päihdekyselyyn ja kerro näkemyksesi kaupungin päihdetilanteesta

Käytetäänkö kaupunginosassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut korona-aikana huolissasi läheisen päihteidenkäytöstä? Päihdetilannekyselyyn voi vastata lokakuun loppuun. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä Helsingin kaupungin ehkäisevää päihdetyötä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Vasta voi myös ruotsiksi ja englanniksi. 

Helsinki, Espoo ja Vantaa kartoittavat verkossa tehtävällä kyselyllä asukkaidensa näkemyksiä kaupunkien päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Kaikkia yli 13-vuotiaita kaupunkilaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn.

Kysymykset koskevat alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita ja rahapelaamista. Lisäksi pyydetään havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä ja koronaepidemian vaikutuksesta päihteidenkäyttöön.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista, ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallia. Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä. Ajantasainen tieto helpottaa paikallista työtä, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja. 


Helsingin päihdetilannekysely 2020:

Suomeksi: https://webropol.com/s/paihdetilannekysely2020Hki
Ruotsiksi: https://webropol.com/s/paihdetilannekysely2020Hki-SV
Englanniksi: https://webropol.com/s/paihdetilannekysely2020Hki-ENG

Lisätietoa Pakka-toimintamallista