Vuosaaren metroasemalla on valoisaa. Kuva: Saara Vuorjoki, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot ottivat jälleen kantaa HSL:n seniorialennuksiin

Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten vanhusneuvostot hyväksyivät yhteiskokouksessaan 22. lokakuuta Vantaan kaupungintalolla kannanoton HSL:n seniorialennuksen aikarajoituksen poistamisesta.

Keväästä 2019 lähtien kaikki 70 vuotta täyttäneet pääkaupunkiseudun asukkaat ovat saaneet 50 prosentin alennuksen kertalipun hinnasta kello 9–14 välisenä aikana.

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot katsovat, että alennuksen aikarajoitus tulisi poistaa kokonaisuudessaan. Aikarajaa pidetään tarpeettomana ja byrokratiaa lisäävänä. Lisäksi eläkeläiset, kuten kaikki muutkin, välttävä ruuhka-aikoja aina kun se on mahdollista. On paljon liikkumistarpeita, joiden ajankohtaa ei voi valita itse: esimerkiksi lastenlasten hoito, päivähoitoikäisten saattaminen, vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Lisäksi monet harrastukset osuvat ajankohdan 9–14 ulkopuolelle eikä terveydenhoitokäyntien aikaa yleensä voi itse valita.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä liikennepolitiikka edellyttävät yksityisautoilun vähentämistä. Pääkaupunkiseudun noin 200 000 eläkeikäisestä moni omistaa henkilöauton ja käyttää sitä, tarvittaessa myös ruuhka-aikoina. Kokoaikainen seniorialennus saisi monet heistä valitsemaan julkisen liikenteen. Tämä vähentäisi henkilöautojen ja -autoilijoiden määrää iäkkäämmästä päästä.

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot ottivat kantaa HSL:n vyöhykeuudistukseen ja sen myötä voimaan astuneeseen seniorilippuun myös viime syksynä.

Lue lisää:

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanotto

Syksyn 2018 kannanottoJAA