Pääkaupunkiseudun Ohjaamojen seminaarin avasi Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela. Kuva: Ohjaamo Helsinki

Pääkaupunkiseudun Ohjaamot kehittävät toimintaa yhdessä

Helsingin, Espoon ja Vantaan nuoria palvelevien Ohjaamojen väki kokoontui hankekauden puolivälissä seminaariin Messukeskukseen. Tapaamisessa pohdittiin noin sadan hengen voimin Ohjaamojen nykyistä ja tulevaa toimintaa sekä saavutettuja tuloksia. Mukana oli niin Ohjaamojen työntekijöitä kuin kaupunkien, taustaorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien edustajia.

Ohjaamo Helsinki on toiminut nuorten apuna ja tukena noin vuoden. Muun muassa työelämään, opintoihin, asumiseen ja terveyteen keskittyvä toiminta on saanut nuorilta kiittävää palautetta. Asiakastutkimuksen tulosten keskiarvo 9,4 kertoo, että paljon on jo tehty oikein. Espoossa ja Vantaassa toimivien Ohjaamojen tulokset ovat samansuuntaisia.

Ohjaamot toimivat ESR-hankerahalla vuoteen 2018 asti, mutta tavoitteena on tehdä palvelusta pysyvä.

”Edessä on hankekauden jälkimmäinen puolisko, josta tekee haastavamman nimenomaan tavoite toiminnan vakinaistamisesta”, Helsingin kaupunginkanslian maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela totesi.


Väylät työelämään keskiössä

Tärkeänä tavoitteena on yritysten tarpeiden kuunteleminen entistäkin tarkemmin, jotta nuorille löytyy enemmän ja nopeampia väyliä työelämään.

”Oikea-aikainen ja oikeanlaisen työvoiman löytäminen on avaintekijä yritysyhteistyössä”, yrityskoordinaattori Tia De Godzinsky Ohjaamo Vantaalta kertoo.

”Lisäksi muun muassa työpaikalla tapahtuvan valmennuksen ja oppisopimuksen avulla voimme auttaa töihin myös ne työnhakijat, jotka eivät avoimessa haussa juuri sillä hetkellä työllisty.”


Mentori- ja Työnantajatreffit uusimpina palveluina

Ohjaamojen syksyn uusi kokeilu on Mentoritreffit, jossa nuoret saavat ammattilaisilta sisäpiirin vinkit töiden hakemiseen ja oman osaamisen päivittämiseen. Käynnistysvaiheessa treffejä järjestetään luovien alojen ja it-alan ammattilaisten kanssa.


Samalla rekrytapahtumia on kehitetty Työnantajatreffien muodossa hieman aiempaa pienempään, mutta tehokkaampaan suuntaan. Tällä hetkellä joka kolmas nuori työllistyy Työnantajatreffeillä.


Ohjaamo Helsinki

Fredrikinkatu 48 (katutaso)
Avoinna: ma-pe klo 10–17
Palvelupuhelin ma-pe klo 9–15: 040 704 6818 / 09 310 25861
Sähköposti: ohjaamo(at)hel.fi

Facebook.com/ohjaamohelsinki
Twitter.com/ohjaamohki
Instagram.com/ohjaamohelsinki

 

Ohjaamo Helsingin toiminnasta vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osasto yhdessä nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen on saatu rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

 

JAA