Lapset leikkivät iloisina yhdessä. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on nousussa kuutoskaupungeissa

Kuusikko-työryhmän tuoreessa julkaisussa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palveluita ja kustannuksia vuonna 2018.

Raportissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen palvelujen käyttöä ja kustannuksia lain ohjaamassa viitekehyksessä. Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kunnallisesta ja kunnan hankkimasta varhaiskasvatuksesta sekä palvelusetelillä järjestetystä ja yksityisen hoidon tuella tuetusta varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuspalveluihin sisältyy myös esiopetus. Lisäksi avoimeen varhaiskasvatukseen sisältyvä kunnallinen kerhotoiminta on sisällytetty Kuusikko-raportointiin vuodesta 2017 eteenpäin.

Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä (10 kk­­–6v) noin 79,2 prosenttia osallistui varhaiskasvatuksen palveluihin ja kerhotoimintaan viime vuonna. Osallistuminen varhaiskasvatuksen palveluihin on noussut 8,2 prosenttiyksikköä viimeisten 16 vuoden aikana. Perhepäivähoidon osuus on laskenut, ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus noussut viime vuosina.

Iältään 4–6-vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatuksen palveluihin ja kerhotoimintaan oli kuutoskaupungeissa keskimäärin 95,3 prosenttia vuonna 2018. EU:n asettama tavoite 4-6-vuotiaiden lasten osallistumisasteesta on 95 prosenttia.

Vuonna 2018 varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa yhteensä yli 1,1 miljardia euroa, ja nousivat keskimäärin 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Kustannusten nousuun vaikuttivat pääosin henkilöstökustannukset ja tilavuokrat.

Väestörekisteritietojen mukaan kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä 18,7 prosenttia oli vieraskielisiä vuoden 2018 lopussa. Osuus on noussut keskimäärin 9,4 prosenttiyksikköä viimeisen 10 vuoden aikana. Varhaiskasvatusikäisen väestön kasvu kuutoskaupungeissa selittyykin pääosin vieraskielisen väestön kasvulla.

 Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin
varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018