Kaupunkien ja korkeakoulujen logot kannanotto uutisessa seuraavalle hallitukselle.

Osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoituksen vahvistamista

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut näkevät, että seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on mahdollisuudet luoda paremmat edellytykset alueen kaupunkien ja korkeakoulujen ja laajemmin koko Suomen menestykselle. Siksi seuraavan hallituksen tulee tukea metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, vahvistaa sen osaamispohjaa sekä kykyä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille.

Pääkaupunkiseutu kaupunkeineen ja korkeakouluineen muodostaa Suomessa ainutlaatuisen innovaatio- ja osaamiskeskittymän, jolla on mahdollisuudet menestyä kiihtyvässä globaalissa kilpailussa ja hyödyttää näin koko Suomea.

- Tulevalla hallituksella on paljon tehtävää niin metropolialueen kuin koko Suomen menestyksen takaamiseksi. Tarvitsemme kaupungistumiskehityksen lieveilmiöiden hallintaa, helpotuksia osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen korkeakoulujen toimintaedellytysten vahvistamista, ratkaisuja alueellisen eriytymisen ehkäisyyn ja panostuksia kansainvälisten osaajien houkutteluun. Vastakkainasettelun sijaan tulevalla hallituskaudella tulisi päästä esimerkiksi kaupunkipolitiikassa yhä suorempaan valtion ja kaupunkien sekä myös korkeakoulujen väliseen kumppanuuteen, totesi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

- Korkea koulutustaso ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat sekä pääkaupunkiseudun että koko Suomen tulevaisuuden kannalta vahvuuksia, joiden varaan rakennamme hyvinvointimme. Meille on myös tärkeää, että seuraava hallitus tukee metropolialueen kehittymistä entistäkin kansainvälisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, totesi Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä tilaisuudessa, jossa kaupungit ja kunnat pohtivat metropolialueen kehittämistä ja haasteita alueen eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Hanken Svenska Handelshögskolan, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia, Laurea ja Taideyliopisto järjestivät 13.3. tilaisuuden Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajaehdokkaille. Tilaisuudessa keskusteltiin toimenpiteistä, joita pääkaupunkiseudun ja metropolialueen menestyminen tulevalla hallituskaudella edellyttää sekä julkaistiin yhteinen kannanotto.

Linkki kaupunkien ja korkeakoulujen yhteiseen kannanottoon