Kädet päällekkäin.

Osaajapankissa kohtaavat työ ja tekijät

Koronavirustilanteesta johtuen osa kaupungin toiminnoista on väliaikaisesti suljettu ja toisaalla työvoiman tarve on merkittävästi lisääntynyt. Osaajapankin kautta henkilöiden työpanosta voidaan hyödyntää kaikissa kaupungin organisaatioissa. Henkilön siirtyminen toiseen tehtävään työnjohto-oikeuden perusteella voi kestää enintään kahdeksan viikkoa.

Oma aktiivisuus ohjasi uusiin tehtäviin

Työtehtävien vähennyttyä Marika Jämsä siirtyi varhaiskasvatuksen tehtävästä Kontulan kotihoitoon vanhuspuolen tehtäviin. Vanhustyö oli Marikalle tuttua jo entuudestaan ja määräaikainen siirto tapahtuikin hänen omasta aloitteestaan.  

”Ilmoittauduin Osaajapankkiin, jonka jälkeen sovin esihenkilöni kanssa, että otan itse yhteyttä Kontulan kotihoitoon. Halusin tähän tehtävään, koska viihdyn vanhustyön parissa ja kotihoidon liikkuva ja vaihtuva työrytmi sopii minulle. Koska siirtyminen toiseen tehtävään tapahtui omasta aloitteestani, on fiilis ollut hyvä ja innokas. Pyrin antamaan parhaan mahdollisen työpanoksen ja otan tämän kokemuksena, josta voin oppia uutta”, kertoo Marika. 

Marikan esihenkilönä Kontulan kotihoidossa toimiva Tuija Juvonen on erittäin iloinen saatuaan vahvistusta työyhteisöönsä.

”Marika on meille jo entuudestaan tuttu ja ilolla ja kiitollisuudella otimme vastaan osaavan, reippaan ja innostuneen työntekijän. Perehdytimme Marikan uusimpiin ohjeistuksiin ja käytäntöihin ja sitten vaan intoa täynnä asiakaskäynneille. Tämä on mahtava tapa saada vahvistusta nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja kannustan muitakin rohkeasti ottamaan uusia jäseniä työyhteisöön”, sanoo Tuija. 

Työn ja osaajien yhdistäminen jatkuu

Osaajapankki aloitti toimintansa huhtikuun alussa ja tähän mennessä sinne on ilmoittautunut noin 3500 henkilöä. Ilmoittautuneista noin 750 on heitä, joiden oma tehtävä on päättynyt ja he ovat siirrettävissä heti toisiin tehtäviin. Ilmoittautuneista noin 2700 ovat ilmoittaneet sosiaali- ja terveysalan koulutuksestaan siltä varalta, että heidän työpanostaan voitaisiin tarvittaessa uudelleenkohdentaa myöhemmin, vaikka heidän nykyinen tehtävänsä jatkuukin tässä vaiheessa. 

Henkilöstöä on siirretty sekä Helsinki-apuun että Osaajapankin kautta eri puolille kaupunkiorganisaatiota yhteensä noin 700 työntekijää. Eniten työntekijöitä on vapautunut tehtävistään kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla. Varhaiskasvatuksen työntekijöitä on siirretty pääsääntöisesti vanhus- ja vammaistyön tehtäviin, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla puolestaan eniten Helsinki-apuun. Toimiala- ja liikelaitosrajat ylittäviä siirtojen lisäksi siirtoja on tehty myös toimialojen ja liikelaitosten sisällä. 

Osaajapankkiin on ilmoittauduttu aktiivisesti ja osaajien ja työn yhdistämistä jatketaan. Esihenkilöt voivat ohjata työntekijöitään edelleen ilmoittautumaan Osaajapankkiin, jos nykyisen tehtävän hoitaminen estyy.

Lisää aiheesta:

 Kuva: Helsingin kaupunki