Helsingin uusi logo.

Helsinki uudistui

Helsingin ylin johto ja kaupungin koko organisaatio uudistuivat perin pohjin kesäkuun alussa. Yhtä mittavaa muutosta ei Helsingissä ole tapahtunut vuosikymmeniin. Kaupunkilaisten kannalta muutos ei heti juuri näy. Palvelut toimivat kuten ennenkin, vaikka taustaorganisaatiossa tapahtui suuri mullistus.

Tavoitteena on, että pitemmällä tähtäyksellä kaupunki tuottaa palvelut entistä sujuvammin, tehokkaammin ja asiakaslähtöisesti. Samalla kaupunki ottaa käyttöön uuden poliittisen johtamismallin. Kaupungille valitaan pormestari ja neljä apulaispormestaria. Sen tavoitteena on demokratian vahvistaminen.

Helsingin uudistus aiheuttaa muutoksia myös kaupungin yhteystietoihin. Mutta ei hätää, nykyiset puhelinnumerot ja postinumerot pysyvät edelleen voimassa.

Kymmenistä virastoista tuli neljä toimialaa

Kesäkuun alussa siirryttiin myös toimialamalliin. Käytännössä se tarkoittaa, että 31 viraston ja liikelaitoksen toiminnot siirretään neljälle toimialalle. Jatkossa toimialat ovat vastuussa kaupungin palvelujen tuottamisesta.

Kaupungin nettisivuilla on julkaistu uuden organisaation mukainen päätöksenteko ja uusien toimialojen sivut. Päivitykset sivujen sisältöihin jatkuvat.

Uusi johto valitaan

Huhtikuussa valittu kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa keskiviikkona 7. kesäkuuta klo 18 valitsemaan kaupungille uuden johdon. Ensin valtuusto valitsee keskuudestaan valtuuston puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Vihreät ovat ilmoittaneet, että heidän ehdokkaansa valtuuston puheenjohtajaksi on Tuuli Kousa. Kokoomuksen ehdokas ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on Harry Bogomoloff ja Sdp:n ehdokas toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Arajärvi.

Kokoomus saa pormestarin paikan, joka menee Jan Vapaavuorelle, sekä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin paikan. Tehtävään valitaan kokoomuksen nimeämä ehdokas Pia Pakarinen. Vihreät saavat kaupunkiympäristön ja sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarin paikat. Edelliseen tehtävään vihreiden ehdokas on Anni Sinnemäki ja jälkimmäiseen Sanna Vesikansa. Kulttuuri- ja vapaa-aika -toimialan apulaispormestarin paikka on sovittu sosialidemokraateille. Sdp:n ehdokas tehtävään on Nasima Razmyar. Kaupunginvaltuusto valitsee myös lautakuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien jäsenet. Toimialalautakuntien puheenjohtajina toimivat apulaispormestarit.

Lisää aiheesta:   

Loading..


JAA