Oppijaportaali Aula helpottaa kouluarkea. Kuva: Jussi Hellsten

Oppijaportaali Aula helpottaa opettajien, oppilaiden ja huoltajien kouluarkea

Helsinki haluaa olla kaupunki, joka ennakoi asukkaidensa palvelutarpeita ja jossa palveluiden käytössä kiinnitetään huomiota ennen kaikkea niiden käytön helppouteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Erinomainen esimerkki uudesta tarpeeseen tehdystä arjen helpottajasta on helsinkiläisten koulujen avuksi luotu Oppijaportaali Aula, joka otettiin Helsingin kaupungin kouluissa käyttöön vuoden 2021 alussa.

Aula-portaalin kautta niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin voivat löytää yhdestä paikasta pääsyn tärkeimpiin koulussa päivittäin käytettyihin palveluihin ja oppimisympäristöihin yhdellä kirjautumisella. Aula-palvelu helpottaa kouluarkea, kun käyttäjien ei tarvitse enää erikseen miettiä mistä tietyt palvelut löytyvät tai syöttää salasanaa toistuvasti. Samalla se tukee oppimista ja lisää oppilaiden hyvinvointia.

Aulan kautta löytyvät kaikki koulussa päivittäin käytettävät palvelut

Oppijaportaali Aula toimii helsinkiläisten perusopetuksessa olevien oppilaiden tietokoneiden aloitussivuna. Sen kautta löytyvät nopeasti myös oman koulun oppilashuollon tiedot sekä pääsy kouluterveydenhuoltoon, oman koulun kotisivulle, kaupungin kirjastopalveluihin, kouluruokailun lounaslistaan ja kaupungin lasten ja nuorten palveluihin.

”Suurin hyöty Aulasta on se, että oppilailla on olemassa luonteva kotipaikka, mistä he helposti voivat siirtyä kaikkiin sähköisiin palveluihin. Mitä vähemmän klikkauksia ja osoitteiden kirjoituksia oppilaat joutuvat tekemään, sen enemmän heille jää aikaa itse työhön. Palvelu on tärkeää myös siksi, että se on juuri opettajia ja oppilaita varten kehitetty ja meitä myös kuunnellaan sen jatkokehityksessä”, kiteyttää luokanopettaja Teemu Einola Pakilan ala-asteelta. 

Aula-portaali tuo luottoa ja selkeyttä oppilaalle siirtyessä palvelusta toiseen. Samalla palvelu parantaa myös oppijoiden hyvinvointia tukevien palveluiden tavoitettavuutta, kun selaimen aloitusnäkymästä pääsee suoraan oman koulun oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon yhteystietoihin.

Aula-portaali muokkautuu käyttäjiensä yksilöllisiin tarpeisiin

Aula on myös käyttäjäystävällinen, sillä oppilas voi valita sivulla itselleen mieluisat palvelut omiksi suosikeiksi. Aulan kautta löytyy myös yksityisyyttä kunnioittava ja mainokseton hakupalvelu.

Aulasta on kehitetty omat versiot myös lukioita ja ammatillista opetusta varten. Aula on myös suunniteltu toimimaan kaikilla laitteilla. Huoltajat voivat tutustua palveluun lasten kanssa heidän Helsingin edu-tunnuksillaan osoitteessa https://aula.edu.hel.fi. Aula-palvelusta on olemassa kolme kieliversiota: suomi, ruotsi ja englanti. Ruotsinkielisissä peruskouluissa sivu on automaattisesti ruotsinkielinen.

Koulutyön tueksi luodaan uusia sähköisiä alustoja

Helsinkiläisten koulujen työn tueksi on rakennettu muutenkin viime vuosina uusia alustoja. Esimerkiksi verkossa toimiva Opehuone-sivusto toimii opettajien työkalupakkina, johon on koottu opettajille tärkeitä asioita samaan paikkaan. Alustojen käyttöönottamista on helpotettu tarjoamalla tukea muun muassa opetusvideoiden, koulutusten sekä koulutusten tallenteiden muodossa. Opehuoneesta opettajat saavat tietoa tulevista tapahtumista, koulutuksista sekä apua erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöön.  Lisäksi palvelusta löytyvät myös opettajien yhteisöt sekä opettajien työn tueksi kehitettyä Helsinki-keskeistä pedagogista materiaalia.

Helsingin digitalisaatio-ohjelman tavoite on tehdä Helsingistä maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kaupunki pyrkii aktiivisesti kehittämään palveluja, jotka ennakoivat helsinkiläisten tarpeita ja vastaavat niihin entistä henkilökohtaisemmin. Tavoitteena on helpottaa ajan ja vaivan säästöinä aidosti kaupunkilaisten arkea. Näin toimii uusi digitaalinen Helsinki.