Nuoria istuu penkillä Tokoinrannassa. Kuva: Julia Kivelä / Visit Finland.

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin lisäsi asumistuen saajien lukumäärää

Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa yli 65 000 yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa, 21 000 enemmän kuin edellisvuonna. Voimakas kasvu johtuu siitä, että Suomessa asuvat opiskelijat siirtyivät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin.

Kaikista Suomen yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista 17 prosenttia oli helsinkiläisiä vuoden 2017 lopussa. Yleisen asumistuen saajien osuus on Helsingissä suurempi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa tai koko Suomessa keskimäärin, mutta esimerkiksi Turussa, Tampereella ja Oulussa yleistä asumistukea saaneiden osuus on Helsinkiäkin suurempi.

28 prosenttia alle 15-vuotiaista helsinkiläisistä kuului yleistä asumistukea saaneeseen ruokakuntaan

Yleistä asumistukea saaneeseen ruokakuntaan kuuluneita helsinkiläisiä oli vuoden 2017 lopussa lähes 109 000. Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen kasvatti alle 30-vuotiaiden osuuden 55 prosentista lähes 63 prosenttiin. Koko maassa alle 30-vuotiaiden osuus oli vieläkin suurempi, 67 prosenttia.

Helsingin osalta huomion arvoista on kuitenkin se, että alle 15-vuotiaista helsinkiläisistä lähes 28 prosenttia kuului ruokakuntaan, joka sai yleistä asumistukea. Osuus on lähes kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

97 prosenttia yleisen asumistuen saajista asuu vuokra-asunnossa

Yleisimmin asumistukea saatiin vuokra-asuntoon. Asumistukea sai vuoden 2017 aikana yli 63 000 vuokra-asunnossa asuvaa ruokakuntaa ja vain 2 000 omistusasunnossa asuvaa ruokakuntaa. Vuokra-asuntojen osuus yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista ei ole juurikaan muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Asuntotukea saaneiden vuokra-asuntokuntien osuus kaikista vuokra-asuntokunnista on Helsingissä noin 27 prosenttia, omistusasuntokunnista tukea saa vain reilu prosentti.

Joka viides helsinkiläinen sai jotain Kelan maksamaa asumisen tukea

Kelan maksamia asumisen tukia ovat yleisen asumistuen lisäksi eläkkeensaajan asumistuki ja opintotuen asumislisä sekä sotilasavustuksen asumisavustus. Joka viides helsinkiläinen sai jotain Kelan maksamaa asumisen tukea. Valtaosa heistä (82 prosenttia) sai nimenomaan yleistä asumistukea. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä lähes 13 prosenttia sai eläkkeensaajan asumistukea.

Lue lisää tilastojulkaisusta:

Yleinen asumistuki Helsingissä 2017. Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2018:12, pdf-julkaisu.

 JAA