OmaStadi kokoaa erilaiset ihmiset yhteen kehittämään entistä mukavampaa Helsinkiä.

OmaStadissa annettiin lokakuussa lähes 1 500 ideaa

Omastadin 25. lokakuuta päättyneen ideointivaiheen aikana saatuja ideoita aletaan seuraavaksi kehittää äänestykseen meneviksi ehdotuksiksi.

Määrällisesti eniten ideoita annettiin seuraavista aihepiireistä: liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys.

"OmaStadin toisen kauden ideointivaihe oli vilkkaampi kuin ensimmäisen kauden. Tällä kerralla annettiin noin 200 ideaa enemmän kuin viimeksi. Tämä kuvastaa sitä, että ihmiset ovat selvästi ottaneet osallistuvan budjetoinnin omakseen. Saimme jälleen hyviä ideoita Helsingin kehittämiseksi entistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi", kertoo osallisuus- ja neuvontayksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Ideoita annettiin yhteensä kahdeksan teeman osalta.
"Tänäkin vuonna suuri osa ideoista käsittelee vihreää ja viihtyisää lähiympäristöä. Ideoissa näkyy vahvasti luonnon ja ulkoilun merkitys kaupunkilaisille. Helsingissä kaikkia asuinalueita huolletaan ja kehitetään asukkaita kuunnellen. Osallistuva budjetointi antaa meille paljon arvokasta tietoa siitä, millaista ympäristöä helsinkiläiset naapurustoihinsa toivovat. Olen mielelläni mukana tekemässä Helsingistä viihtyisämpää ja yhä enemmän asukkaiden oloista", kiteyttää kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Tutustu ideoihin täällä.

Yhteiskehittämisen vaihe alkaa tammikuussa

Omastadi.hel.fi -sivustolle lokakuussa annettujen ideoiden pohjalta luodaan tammikuusta alkaen ehdotuksia. Ehdotuksia tehdään tammi–huhtikuussa kaupungin järjestämissä työpajoissa ja OmaStadin-sivustolla. Verkkosivustolla voi seurata ja kommentoida ehdotusten etenemistä.

Yhteiseen kehittämiseen osallistuvat sekä kaupunkilaiset että kaupungin asiantuntijat. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ehdotusten toteutuskustannukset.

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä. OmaStadi.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Toisella kaudella vuosina 2020–2021 Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Kaikki OmaStadin 44 ensimmäisen kauden änestyksessä menestynyttä ideaa toteutetaan tämän tai viimeistään ensi vuoden puolella.

Vallitsevasta pandemiasta johtuen aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan omastadi.hel.fi -palvelussa ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla Hel.fi.

Lue ja katso lisää:

OmaStadi

Osallistuva budjetointi

Video: Unelmien Helsinki tehdään yhdessä. OmaStadi.

Kuva: KMG.