Kuvakollaasi, jossa kolme hymyilevää ihmistä katsoo kohti lukijaa. Taustalla värikästä grafiikkaa.

OmaStadin ideoista äänestyskelpoisia ehdotuksia – yhteiskehittäminen alkaa tammikuussa

Syksyllä 2020 käynnistyi Helsingin osallistuvan budjetoinnin toinen kierros ja kaupunkilaiset saivat ideoida, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Ideoita tuli runsaasti. Ideoiden esitarkastus on valmistunut. Suosituimpia ideoiden teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys.

Kaupunki on arvioinut kaikki ideat omastadi-kriteerien perusteella. Ideoiden tuli olla sellaisia, että ne ovat kaupungin toimivallassa toteuttaa ja sopivat alueelle annettuun budjettiin. Annetuista 1463 ideasta 1150 arvioitiin jatkoon yhteiskehittämiseen ja 312 arvioitiin omastadin kriteerien vastaiseksi.

”OmaStadin kriteerien mukaan idean toteutuksen pitää olla kaupungin toimivallassa. Monet ideoista kohdentuivat alueille, joita kaupunki ei omista ja siksi ideaa ei ole mahdollista toteuttaa. Kaupunkilaisen voi olla myös vaikea hahmottaa, minkä verran asiat maksavat. Esimerkiksi alikulkutunnelin rakentaminen ylittää OmaStadiin varatun alueellisen budjetin. Jonkin verran oli myös ideoita, jotka ovat jo kaupungin suunnitelmissa ja toteutetaan lähivuosina” kertoo projektipäällikkö Sini Tiainen kaupunkiympäristön toimialalta.

Alueraksa-työpajat starttaavat yhteiskehittämisen

Kevään aikana 11.1.–30.4.2021 ideoista yhteiskehitetään äänestyskelpoisia ehdotuksia. Ehdotuksia tehdään omastadi.hel.fi-sivustolla ja raksa-työpajoissa yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäiset Alueraksa-työpajat järjestetään tammikuussa. Alueraksojen tavoitteena on avata ehdotuksia OmaStadi-sivustolle muiden ideoita jättäneiden kaupunkilaisten kanssa keskustelemalla ja yhdistelemällä ideoita. Alueraksoille kutsutaan kaikki samalle alueelle jatkoon hyväksyttyjä ideoita jättäneet kaupunkilaiset. Myös muut yhteiskehittämisestä kiinnostuneet kaupunkilaiset ovat tervetulleita. Alueraksat järjestetään verkkotilaisuuksina, joihin voi jo nyt ilmoittautua omastadi-sivustolla.

Ehdotuksia voi avata sivustolle 11.1.–28.2.2021 välisenä aikana. Alueraksoille osallistuminen ei ole välttämätöntä. Ehdotuksen voi tehdä myös OmaStadi-sivustolla. Työpajoissa pääsee kuitenkin tapaamaan muita alueen kehittämisestä kiinnostuneita kaupunkilaisia ja kehittämään yhdessä ideoita toteuttamiskelpoisiksi ideoiksi.

”Alueraksalle kannattaa osallistua erityisesti silloin, kun alueelle on tehty useita samankaltaisia ideoita kuin oma ideasi. Alueraksalla monet samankaltaiset ideat yhdistellään hiottaviksi yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa yhdeksi timanttiseksi ehdotukseksi äänestykseen. Ensimmäisellä kierroksella liian samankaltaiset ehdotukset eivät menestyneet äänestyksessä. Yhdistettynä ne olisivat keränneet tarpeeksi ääniä ja menneet läpi” toteaa koillisen alueen stadiluotsi Outi Rissanen.

Alueraksojen jälkeen yhteiskehittäminen jatkuu OmaStadi-sivustolla, pienemmissä työryhmissä ja maaliskuussa järjestettävillä teemaraksoilla. Teemaraksoille osallistuvat ehdotusten tekijöiden lisäksi kaupungin asiantuntijat. Teemaraksojen tavoitteena on viimeistellä ehdotukset ennen kustannusarvioita ja äänestystä. Ehdotuksia on mahdollista muokata OmaStadi-sivustolla 30.4.2021 asti.

Alueraksojen aikataulu:

Itäinen suurpiiri 25.1.2021 klo 17.30–19.30
Kaakkoinen suurpiiri 26.1.2021 klo 17.30–19.30
Eteläinen suurpiiri 27.1.2021 klo 17.30–19.30
Koko Helsinki 28.1.2021 klo 17.30–19.30
Pohjoinen suurpiiri 1.2.2021 klo 17.30–19.30
Keskinen suurpiiri 2.2.2021 klo 17.30–19.30
Läntinen suurpiiri 3.2. 2021 klo 17.30–19.30
Koillinen suurpiiri 4.2.2021 klo 17.30–19.30

Lue lisää:

Tutustu ideoiden esitarkastuksen tuloksiin

Tutustu alueesi idearyhmiin

Ilmoittaudu Alueraksoille


Kuva: KMG, Helsingin kaupunki.