Naiset keskustelevat ja tekevät yhteistyötä Starttiraksalla pöydän ääressä Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Raportti: OmaStadi on tervetullut vaikuttamismahdollisuus

Helsingin osallistuva budjetointi Omastadi vahvistaa kaupunkidemokratiaa ja parantaa vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon. Helsingin yliopiston tutkijoiden arvio OmaStadin toteutuksesta on varovaisen positiivinen. Arviointiraportin suosituksissa toimintatavan kehittämiseksi nostetaan esille muun muassa osallistumisen yhdenvertaisuus ja aktiivisen keskustelun lisääminen.

Helsingin yliopiston Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)-hankkeen tutkijat seurasivat OmaStadia yli kahden vuoden ajan ja hyödynsivät kerättyä aineistoa laajasti eri menetelmiä yhdistellen.

- OmaStadi on onnistunut monessa asiassa. Hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja se on arvioitu todella ajankohtaiseksi. Helsinkiläisten keskuudessa OmaStadia pidetään tervetulleena uutuutena osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien joukossa. Sen avulla demokratiaa voidaan kehittää suuntaan, jossa kaupunkilaiset voivat paremmin vaikuttaa päätöksentekoon, arvioi Helsingin yliopiston tutkijatohtori Titiana Ertiö.

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoon on liittynyt monenlaisia haasteita ja kehitettäviä kohteita. Osallistuvan budjetoinnin arviointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun on osallistunut paljon kaupunkilaisia, tutkijoita ja asiantuntijoita kaupungin eri toimialoilta.

BIBU-hankkeen tutkijat ovat koonneet arviointiraporttiin seitsemän suositusta OmaStadin kehittämiseksi. Raportissa suositellaan muun muassa yhteiskehittämisen laajentamista ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

OmaStadin toinen kierros hyödyntää ensimmäisen kierroksen oppeja

- Olemme ensimmäisen kierroksen aikana kerätyn palautteen perusteella kehittäneet osallistuvaa budjetointia monella tavalla. Tärkeänä osana yhdenvertaisuuden tukemista on ollut muun muassa omastadi-sivuston uudistaminen ja viestiminen seitsemällä eri kielellä. Yhteistyössä järjestöjen ja kaupungin palveluiden kanssa olemme tavoittaneet suuren joukon maahanmuuttajia, nuoria, ikäihmisiä sekä muun muassa päihdepalveluiden käyttäjiä, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

OmaStadin uudella kierroksella käytössä on 8,8 miljoonaa euroa. Syksyllä 2020 kaupunkilaiset jättivät lähes 1500 ideaa. Keväällä 2021 ideoista kehitetään äänestykseen eteneviä ehdotuksia yhdistelemällä samankaltaisia ideoita ja muokkaamalla niitä toteutuskelpoisiksi ehdotuksiksi. Ehdotuksia kehitetään kaupungin järjestämissä alueellisissa ja teemakohtaisissa työpajoissa sekä omastadi-sivustolla.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BIBU-hanke tutkii kansalaisuuden muutoksia. Monitieteisessä hankkeessa on mukana tutkijoita yhteensä kuudesta yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta.

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hankkeen tutkijat Titiana Ertiö,  Mikko Rask ja Pekka Tuominen vastasivat OmaStadin arviointitutkimuksesta.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Kaupunkilaiset voivat ehdottaa ja päättää siitä, mihin kaupunki käyttää tietyn summan varojaan. Helsingin osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen kierros toteutettiin vuosina 2018–2019, jolloin käytössä oli 4,4 miljoonaa euroa. 

Lue lisää:

Raportti täältä.  

OmaStadi


Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.