Starttiraksa käynnissä Oodin osallisuustila Bryggassa helmikuussa. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.

OmaStadi-hankkeita toteutetaan yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä menestyneiden suunnitelmien toteutus etenee yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetyissä kolmessa Starttiraksa-tilaisuudessa kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat vielä täsmensivät suunnitelmia esimerkiksi kustannusten, toteutusaikataulujen ja ylläpidon osalta. Tilaisuuksiin osallistui runsaat sata henkeä.

Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla ja keskustakirjasto Oodin osallisuustila Bryggassa järjestetyissä Starttiraksa-tilaisuuksissa mukana olleen keskisen suurpiirin stadiluotsin Antti Sarpon mukaan tilaisuuksia värittivät innostunut tunnelma ja yhdessä tekemisen meininki.

”Oli mahtavaa seurata saman pöydän ääreen kokoontuneiden kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Yhteiskehittämistilaisuudet lisäsivät asiantuntijoiden ymmärrystä kaupunkilaisten toiveista ja antoivat potkua hankkeiden etenemiseen”, Sarpo kuvaa.

Aino Acktén huvilan kunnostus voi lisätä yhteisöllisyyttä

Rauno Pentti oli yksi Starttiraksa-tilaisuuteen Oodissa 27. helmikuuta osallistuneista kaupunkilaisista. Vuonna 2018 OmaStadin ideointivaiheessa Pentti ehdotti, että Laajasalossa sijaitsevan Aino Acktén huvilan kunnostuksesta tehtäisiin selvitys. Pentin ideasta jalostunut suunnitelma eteni OmaStadi-äänestykseen, jossa se keräsi toteutukseen tarvittavan äänimäärän. Pentin mielestä huvila voisi tulevaisuudessa olla merkittävä laajasalolaisia yhdistävä tekijä.

”Kunnostetussa huvilassa olisi mahdollista järjestää taas konsertteja ja muita tilaisuuksia, joissa eri-ikäiset ihmiset voisivat kohdata toisiaan. Huvila voisi toimia sekä Laajasaloon muuttavien, että siellä jo asuvien yhteisen identiteetin luojana”, Pentti visioi.

Palveluiden monipuolinen saatavuus tukee alueiden yhdenvertaisuutta

Samaisessa tilaisuudessa mukana ollut Kalle Lampila puolestaan esittäytyi 3D-tulostimien hankinta kaikkiin koillisen suurpiirin kirjastoihin -idean isänä. Tietotekniikan parissa työskentelevä Lampila kertoi, että vaikka hän ei erityisesti markkinoinut ideaansa, se keräsi silti huomattavan suuren äänisaaliin. Suunnitelmaa kannattivat erityisesti lapset ja nuoret.

”Olen henkilökohtaisesti todella tyytyväinen, että suunnitelma toteutuu ja sen avulla saadaan myös lähiöihin samanlaista teknologiaa kuin esimerkiksi Oodissa on jo tällä hetkellä – eivät kaikki halua tai voi matkustaa keskustaan saakka 3D-tulostimen takia”, Lampila kertoo.

Kirjastovirkailija Lauri Leppänen Jakomäen kirjastosta totesi, että lisäämällä palveluiden saatavuutta myös etäisemmillä alueilla vahvistetaan samalla kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta. Lähikirjastojen henkilökunta opastaa asukkaita mielellään tulostimien käytössä.

Installaatioiden rakennustarpeet löytyvät Lapinlahden ruovikosta

Myös kuvataiteilija Maaretta Caselius osallistui helmikuiseen Starttiraksa-tilaisuuteen. Caseliuksen ideoiman Roskasta taiteeksi -suunnitelman tavoitteena on järjestää Hietaniemen ja Lapinlahden rannoilla siivoustalkoot ja rakentaa kerätyistä roskista yksi iso installaatio sekä työpajakohtaisia pienempiä teoksia.

Caseliuksen mukaan iso installaatio tulee todennäköisesti saamaan muotonsa joltain merenelävältä. Installaation rungon hän on suunnitellut rakentavansa puusta ja pienisilmäisestä kanaverkosta. Eläinhahmon turkki, höyhen- tai suomupeite muodostuu vähitellen kanaverkkoon kiinnitettävistä roskista. Kuka tahansa voi vaikka ohi kulkiessaan käydä lisäämässä installaation oman roskansa.

”Tämä aihe on minulle sydämenasia. Jo muutama vuosi sitten tein installaation katetusta ehtoollispöydästä, jonka tarjoilut olin koonnut merenrantaan ajautuneista roskista. Ikävä kyllä rakennusmateriaalia installaatioihin löytyy rannoilta tälläkin hetkellä aivan yllin kyllin”, Caselius sanoo.

Teksti: Katri Sipilä

Seuraa hankkeiden etenemistä: omastadi.hel.fi/results

Helsinkiläiset valitsivat 44 suunnitelmaa 296 suunnitelman joukosta lokakuussa 2019 järjestetyssä OmaStadi-äänestyksessä. Kaupunki on varannut valittujen suunnitelmien toteuttamiseen 4,4 miljoonaa euroa. Hankkeiden avulla Helsinkiä kehitetään viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja toimivammaksi kaupungiksi.

Lue lisää:

OmaStadi

Osallistuva budjetointi

Helsingin kaupungin uutinen
JAA