OmaStadi Expo Helsingin keskustakirjasto Oodissa 5.10.2019. Kuva: Marja Väänänen, Helsingin kaupungin aineistopankki.

OmaStadi-hankkeen väliarviointi on julkaistu

Arvion mukaan helsinkiläiset lähtivät kohtuullisen innokkaasti mukaan ehdotusvaiheessa, ja monet ehdotukset hyödyttivät laajoja ihmisryhmiä. Kaupunkilaisilta kerättyjä ideoita tulisi jatkossa hyödyntää monipuolisesti ja innovatiivisesti.

Helsingin yliopiston BIBU-hankkeen tutkimusryhmä on arvioinut Helsingin osallistuvan budjetoinnin syksyn 2018 ehdotusvaihetta. Ehdotusvaiheen yhteydessä tehdyn kyselyn perusteella lähes 90 prosenttia vastaajista ilmoitti aikovansa osallistua OmaStadiin seuraavallakin kerralla. Tutkimuksen mukaan osallistuminen lisäsi kaupunkilaisten kiinnostusta kaupungin päätöksentekoon.

Tuoreessa väliraportissa ei ole arvioitu OmaStadi-prosessin muita osia, kuten suunnitelmien yhteiskehittämistä, kustannusarviointien tekemistä ja äänestämistä. Kaikki OmaStadi vaiheet kattava raportti julkaistaan keväällä 2020. Väliarvioinnin toteutti Helsingin yliopistossa toimiva Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hanke.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hanke toteutettiin ensimmäisen kerran

OmaStadissa sai loppuvuodesta 2018 tehdä ehdotuksia Helsinkiä kehittävistä hankkeista. Hyväksyttyjä ehdotuksia annettiin määräajassa lähes 1 300 kappaletta. Lokakuussa 2019 äänestettävänä olleista 296:sta suunnitelmasta toteutukseen äänestettiin 44 suunnitelmaa. Vuonna 2020 kaupungin toimialoilla alkaa suunnitelmien valmistelu ja toteuttaminen.

”OmaStadiin tehdyt ehdotukset ja suunnitelmat ovat arvokas ideapankki, joista voidaan löytää ratkaisuja kaupungin haasteisiin”, sanoo Helsingin kaupungin osallisuus ja neuvonta -yksikön alueosallisuuspäällikkö Titta Reunanen.

Uuden yhteiskunnallisen osallistumistavan oppiminen vie aikansa

Ehdotusvaiheen väliarviossa todetaan, että kyselyihin vastasivat erityisesti korkeasti koulutetut naiset.
Erilaisia väestöryhmiä tavoittaakseen stadiluotsit tapasivat alueillaan lukuisia yhteisöjä. Monia ryhmiä, kuten maahanmuuttajia ja nuoria, ei silti vielä ehdotusvaiheessa juurikaan saatu tekemään ehdotuksia. Väliarvioinnin pohjalta tehdyn suosituksen mukaan syrjään jääneiden ryhmien osallistumista tulisi tukea ehdotusvaiheessa enemmän.

Väliarvioinnin laatineet tutkijat ehdottivat myös, että jatkossa voitaisiin harkita ehdotuksille vuosittain vaihtuva teema. Teemoja voisivat olla esimerkiksi ekologiset innovaatiot tai erityisryhmien tarpeet, joihin budjetointi kohdistettaisiin.

”Olemme tehneet hyvää yhteistyötä tutkijaryhmän kanssa koko OmaStadin-prosessin ajan. Kaupungin asiantuntijat ja kaupunkilaiset ovat osallistuneet OmaStadin kehittämiseen työpajoissa, kyselyissä ja tapaamisissa. Olemme saaneet tästä kaikesta tärkeää tietoa OmaStadin suunnitteluun ja kehittämiseen”, sanoo Helsingin kaupungin osallisuus ja neuvonta -yksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke (BIBU) tutkii kansalaisuuden muutoksia. Monitieteisessä hankkeessa on mukana tutkijoita yhteensä kuudesta yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta.

Lue lisää:

OmaStadi-hankkeesta tehty väliarviointi