Apulaispormestari Sanna Vesikansa Kuva Pertti Nisonen

Sanna Vesikansa: Oikea suunta omaishoitoon uusien tukien myötä

Uudet omaishoidon kriteerit astuvat voimaan vuoden alusta. Omaishoidon myöntämisperiaatteista päätettiin tiistaina sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Iso osa tästä kuluu vapaapäivien järjestämiseen, joita lakimuutos laajensi. Sen lisäksi lievennettiin omaishoidon tiukkoina ja mekaanisina pidettyjä kriteerejä.

Helsinki panostaa omaishoitoon ensi vuonna noin 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Apulaispormestari Sanna Vesikansa pitää sitä suurena ja tarpeellisena satsauksena tärkeään ja raskaaseen työhön.

Erityisen tärkeänä muutoksessa Sanna Vesikansa pitää sitä, että erilaiset jaksamista tukevat palvelut saavuttaa paremmin heidät, jotka eniten tukea tarvitsevat.

Tällaisia ovat esimerkiksi vammaista lastaan tai ikääntyvää puolisoa hoitavat, jotka eivät nyt käytä lakisääteisiä vapaitaan. Kesän loppuun mennessä vapaapäiväoikeuttaan on käyttänyt vain 39 prosenttia omaishoitajista. 

Lautakunnassa hyväksyttiin ehdotus kotilomituksen parantamisesta. Ehdotus tuodaan erikseen päätettäväksi lautakuntaan mahdollisimman pian.

Katekorisen työnteon kielto poistettiin. Omaishoitajan työssäkäyntiä tuetaan, jos hyvä hoito yhä onnistuu ja työssäkäynti tukee omaishoitajan jaksamista.

Lisäksi lautakunnassa päätettiin, että muiden palveluiden käyttö, esimerkiksi kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu tai henkilökohtainen apu, tukea vähennetään 25 prosenttia vasta silloin, kun muita palveluja saa 40 tuntia viikossa.

Ensi vuonna kaikilta omaishoitajille kysytään jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutuksia tukeen ja tyytyväisyyttä palveluihin asiakaskyselyn kautta.

Lisää aiheesta: Apulaispormestari Sanna Vesikansan blogi: Omaishoidon uudet myöntämisperusteet tukevat omaishoitajien jaksamista


JAA