Helsinki kehittää tapoja hyödyntää asukasdataa nykyistä paremmin. Kuva: Jussi Hellsten

OmaDatan avulla asukkaille palveluja ennakoivasti – katso videolta käyttöesimerkkejä

Helsingin kaupunki kehittää tapoja hyödyntää asukasdataa nykyistä paremmin. Tavoitteena on helpottaa helsinkiläisten arkea ja tarjota kaupunkilaisille palveluita ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Samalla Helsinki haluaa varmistaa, että kaupunkilaiset voivat luottaa siihen, että kaupunki käyttää tietoa vain heidän hyväkseen ja luvallaan.

Ihmisten oikeuksia omiin tietoihin kutsutaan OmaData-periaatteiksi. Helsinki noudattaa niitä kaikessa toiminnassaan. Kaupungilla on hallussaan kaupunkilaisista paljon erityyppistä dataa, jota kertyy muun muassa eri palvelujen käytöstä. Helsinki haluaa kertoa läpinäkyvästi, mitä dataa kaupunkilaisista kerätään, mitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi kaupunkilainen voi halutessaan vaikuttaa siihen, jaetaanko hänen dataansa kaupungin eri palveluiden välillä tai toisille organisaatioille eli esimerkiksi toisen kaupungin käyttöön. Saman periaatteen mukaisesti kaupunkilaisilla on myös mahdollisuus kieltää tietojen käyttö.

Kaupungin palvelujen ennakoiva kohdentaminen edellyttää analytiikan ja datan laajaa hyödyntämistä. Helsingin OmaData-työ onkin uraauurtavaa koko Euroopan laajuudessa ja kaupunki haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa kaupunkilaisdatan käyttötapoihin Suomessa ja koko EU:ssa. Palvelujen digitalisaatio on keskeinen osa myös kaupungin strategiaa, sillä Helsinki tähtää maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupungiksi. 

Video OmaDatan hyödyntämisestä käytännön esimerkein

Mutta mitä OmaData tarkoittaa käytännössä ja miten datan luvittaminen toimii? Helsingin kaupunki ja Tussitaikurit Oy ovat yhdessä tehneet videon, joka esittelee ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin pohjautuvia, yksilöllisiä ja oikea-aikaisia digitaalisia palveluita. Esimerkit auttavat hahmottamaan OmaData-työtä käytännössä.

Video löytyy Helsinki-kanavalta, ja sen voit katsoa tästä linkistä.

Mitä palveluita sinä haluaisit OmaDatan avulla käyttää?

Helsinki haluaa kehittää OmaData-mallia yhteistyössä asukkaiden kanssa. Siksi kutsumme myös sinut mukaan ideoimaan, mihin OmaDataa voisi hyödyntää? Mitä palveluita dataa jakamalla voisi helpottaa ja mihin tietojen luvitus voisi mielestäsi sopia? Olitpa sitten kaupunkilainen, helsinkiläinen yrittäjä tai kolmannen sektorin työntekijä, mihin sinä haluaisit käyttää omaa dataasi?

Voit kertoa datankäytön ideoista meille kaupungin palautekanavan kautta.

Lue lisää Helsingin OmaData-työstä ja Helsingin digitalisaatiosta: https://digi.hel.fi/
Lue lisää Helsingin tekoälyavusteisista palveluista: https://ai.hel.fi/

OmaData on periaate henkilötietojen hallinnalle. Sen mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. Helsingin tavoite on hankkia itselleen OmaData-kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdatan käytön, yksilönsuojan ja tietoturvan välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja. Helsinki liittyi kansainväliseen MyData Global -verkostoon vuoden 2021 alusta. Verkoston kautta Helsinki haluaa olla mukana vaikuttamassa OmaData-periaatteiden kehitykseen Suomessa ja EU-tasolla sekä tukea periaatteiden toteuttamista kaupunkien toiminnassa.