Nasima Razmyar, Marja-Leena Rinkineva, Sirkku Reponen, Ulla-Jill Karlssonin, Merja Hilpinen, Pia Mäkinen, ministeri Sampo Terho sekä Toni Ahva keskustelivat yhdessä nuorten tukemisesta ja Ohjaamon toiminnasta.

Ohjaamosta EU:n menestystarina, nuoret antavat arvosanan 9,4

Normaalisti maanantaisin tässä neuvotteluhuoneessa nuoret täyttävät työpaikkahakemuksia ja rakentavat ansioluetteloita, samalla kun Ohjaamon työntekijät tukevat ja neuvovat heitä. Tällä kertaa huonejärjestystä on muutettu, ja opastettavana on Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, joka on tullut yhdessä erityisavustaja Toni Ahvan, opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen Ulla-Jill Karlssonin ja ylitarkastaja Merja Hilpisen sekä ministeriön viestintäasiantuntija Pia Mäkisen kanssa ottamaan selvää, millaisia palveluja nuorille Ohjaamossa tarjotaan.

Ohjaamon hyvä maineen tuntevat paitsi nuoret, myös Euroopan komissio, joka on nimennyt nuorten matalan kynnyksen neuvontapisteen menestystarinaksi.

Ohjaamon projektipäällikkö Sirkku Reponen muistuttaa, että on kaikkien asia pitää huoli nuorista. Kaikki nuoret on pidettävä mukana eikä päästää putoamaan koulutuksen tai työn ulkopuolelle. Ohjaamo on yksi tapa ehkäistä nuorten syrjäytymistä, mutta se auttaa ja tukee hyvin monissa asioissa.

”Niin pientä tai suurta ongelmaa ei ole, etteikö tänne voisi tulla. Jos emme täällä osaa auttaa, opastamme eteenpäin.”

Ohjaamo toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa etsivän nuorisotyön, Stadin osaamiskeskuksen ja koulujen opinto-ohjaajien kanssa.

Ohjaamon toimintaan on saatu EU:n sosiaalirahaston (ESR) tukea, ja komissaari Marianne Thyssen on itse käynyt paikan päällä toteamassa, että mallista kannattaisi ottaa oppia muuallakin Euroopassa.

Työnantajatreffeiltä työpaikka sadoille

Ohjaamo alkoi projektihankkeena, mutta ESR on myöntänyt sille rahoitusta vuoden 2019 loppuun. Lisärahoituksen turvin on tarkoitus kehittää erityisesti alueellista työtä, jotta mukaan eri puolilla kaupunkia saadaan esimerkiksi eri järjestöjä, kaupungin toimijoita, työnantajia tai Kelan palveluja.

Myös viikoittain järjestettäviä työnantajatreffejä halutaan kehittää edelleen. Mukana ovat myös muut pääkaupunkiseudun Ohjaamot. Idea on, että jos työnantajalla on vähintään viisi työpaikkaa auki, nuoret voivat tulla tapaamaan työnantajaa. Työnantaja on sitoutunut haastattelemaan paikalle tulleet nuoret.

Jos tilaisuus on pääkaupunkiseudun muissa Ohjaamossa, ohjaamolaiset keräävät kokoon töitä hakevien nuorten ryhmän ja menevät tapaamaan työnantajia.

”Työnantajatreffit ovat olleet todella hyviä erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille, sillä heillä on saattanut olla vaikeuksia sähköisten kaavakkeiden täytössä”, Reponen kertoo.

Työnantajatreffien avulla sadat nuoret ovat saaneet työpaikan, ja tilaisuuksissa joka viides nuori työllistyy.

”Yritykset kokevat hyötyvänsä nopeasta ja helposta tavasta löytää työntekijöitä suorittaviin työtehtäviin.”

Maaliskuussa Itäkeskuksessa järjestetään 11 työnantajan kanssa tapahtuma, jossa töitä etsivät nuoret ja yritysten edustajat tapaavat toisiaan.

”Jatkokehitystä tarvitaan vielä väylälle, joka nivoisi yhteen työnantajat ja aikuiskoulutuksen koulutusmahdollisuudet.”

Myös sähköisiä palveluja on tarkoitus kehittää siten, että nuoret voisivat mobiilisovelluksen avulla tutustua erilaisiin ammatinvalinnan ja opiskelureittien mahdollisuuksiin.

Ohjaamossa toivotaan, että monialaiset ja matalankynnyksen nuorten palvelut turvattaisiin myös tulevaisuudessa. Sirkku Reponen huomauttaa, että nuoria ei todennäköisesti kiinnosta, missä muodossa vaikkapa kasvupalvelulaki toteutuu tai ei toteudu. He toivovat saavansa tukea arkisiin tilanteisiinsa.

Nuoret mukana toiminnassa

Ohjaamon tavoitteeksi asetettiin 10 000 vuosittaista nuoren käyntiä vuonna 2017. Tavoitteeseen päästiin ja reilusti yli, sillä käyntejä oli viime vuonna yli 15 000.

”Puolet pidemmässä ohjauksessa täällä käyvistä nuorista löytää koulutuspaikan tai töitä. Osalla voi olla muu tarve, kuten esimerkiksi tarve oman asuntoon."

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Ohjaamo on ylittänyt tavoitteensa. Viime vuoden aikana nuorten käyntejä oli yli 15 000.

Nuorten tilanteet ovat hyvin erilaisia. Joillakin koulunkäynti on loppunut peruskouluun, ja työpaikkaa on myöhemmin vaikea saada pelkällä peruskoulutodistuksella.

Maahanmuuttajataustaisella nuorella voi olla ongelmia viranomaisten kaavakkeiden täyttämisessä – niin kuin monella kantasuomalaisellakin. Myös työnhakuun saatetaan kaivata tukea.

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Radiac Tarem Sone Syong saa neuvoja kaavakkeiden täyttämisessä Ohjaamon työntekijöiltä Siisi Hirvikoskelta ja Paula Salmi-Näsmanilta.

Jotkut nuoret ovat tehneet töitä jo pitkään, mutta heiltä puuttuu virallinen todistus osaamisesta. Ohjaamosta on annettu tietoa, kuinka näin hankittu osaaminen on mahdollista saada osaksi tulevaa tutkintoa.

Nuoria opastetaan eteenpäin kädestä pitäen. Treffejä sovitaan vaikka viikon välein, jotta asiat saadaan järjestymään.

Maine Ohjaamosta nuoria leimaamattomana palveluna on kiirinyt nopeasti. Neljäsosa Ohjaamon neuvonnassa käyneistä on tullut kaverin vinkistä, mikä on ollut parasta mahdollista mainosta. Kävijöitä on pyydetty antamaan Ohjaamon henkilökunnalle arvosana, ja keskiarvoksi on saatu huimat 9,4.

Nuoret ovat olleet mielissään myös siitä, että heidän asiantuntemustaan hyödynnetään. Nuoret ovat olleet mukana rekrytoimassa Ohjaamon henkilökuntaa ja pitäneet hakijat tiukoilla. He ovat olleet myös opastamassa ohjaamolaisia sosiaalisen median käytössä, ja saaneet tästä todistuksen.

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Ministeri Sampo Terho kävi tutustumassa Ohjaamossa saatuihin tuloksiin.

Ministeri Sampo Terho kiteytti kuulemansa, että Ohjaamon henkilökunta on tehnyt hienon uravalinnan jo kansantaloudenkin näkökulmasta. Mistä tahansa näkökulmasta katsottuna on aina parempi, kun nuoret saadaan pidettyä mukana.

Ohjaamo Helsinki, nuorten palvelupiste
Avoinna: ma klo 12–17, ti–pe klo 10–17
Osoite: Fredrikinkatu 48

Lisätietoja
Ohjaamo Helsinki


Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Ilkka Ranta-aho
JAA