Apulaispormestari Anni Sinnemäki otti vastaan nuorten muotoileman ilmastovaikuttamisen kartan. (Kuva: Ilkka Ranta-aho)

Nuorten ääni kuuluviin ilmastovaikuttamisen kartan ja tulevaisuusajattelun avulla

Helsingin kaupungintalolla on tällä viikolla järjestetty vaikuttaviin ilmastotekoihin perehdyttävä Ilmastokoulu osana Helsinki Design Weekin ohjelmaa.

Huippuasiantuntijoiden tarjoamista oppitunneista ja monipuolisista työpajoista koostuneen, kaikille avoimen teemaviikon aikana tapahtumaan osallistuneet nuoret Merilahden ja Ressun peruskoulusta työstivät kestävään kehitykseen liittyviä ideoitaan ilmastovaikuttamisen kartan muotoon.

Nuorten tekemän kartan vastaanotti apulaispormestari Anni Sinnemäki perjantaina 13. syyskuuta Ilmastokoulu-viikon päätteeksi. Kartan kaupungille luovutti nuorten yhteissuunnittelua osallistavilla menetelmillä tukenut muotoilutoimisto LINK Design and Development.

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Nuorten muotoilemaa ilmastovaikuttamisen karttaa tarkasteltiin digitaalisessa muodossa. Kartan vastaanotti apulaispormestari Anni Sinnemäki. (Kuva Ilkka Ranta-aho)

Designin ja dialogin keinoin uudenlainen hahmotus aiheesta

Nuoret rakensivat ilmastovaikuttamisen karttaa työpajamuotoisesti kolmena päivänä. Aihetta käsiteltiin kolmesta näkökulmasta: alkaen ilmastonmuutoksen juurisyistä ja siirtyen kaupunkitason kautta aina yksilön vaikuttamiseen asti.

Tutkimustietoa esittelevien asiantuntijoiden ja nuorten välille rakennettiin vuoropuhelua palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa. Osallistavan muotoiluprosessin aikana eri palasista muodostui lopulta yhtenäinen kokonaisuus, visuaalinen ilmastovaikuttamisen kartta. LINK Design and Developmentin tausta-ajatuksena kartan muodostamisessa oli luoda synteesi asiantuntijatiedosta ja nuorten omista havainnoista ja kokemuksista.

Kartan ensimmäisen osa käsittelee systeemistä haastetta. Sen osalta työskentelyssä etsittiin seurauksia ja ilmastonmuutokseen vaikuttamisen keinoja. Toisena päivänä nuoret laativat kuvitteellisia paikallisuutisia hiilineutraalista Helsingistä 2035. Kolmannen päivän aiheena oli ihminen ja yhteiskunta ja nuoret ideoivat konkreettisia keinoja vaikuttaa ja osallistua muutoksen toteuttamiseen.

Tulevaisuusajattelu osana ilmastovaikuttamista

Viikon oppitunnit huipentuivat kaupungintalolla perjantaina, kun Arabian peruskoululaiset työstivät kestävään kehitykseen liittyviä ideoitaan tulevaisuuskoulu-menetelmällä. Työtä ohjasi Tulevaisuuskoulu Ry.

Tulevaisuuskoulu tarjoaa lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville opettajille ja muille kasvattajille taiteellisia ja toiminnallisia tutkimusmatkoja tulevaisuusajattelun perusteisiin. Tulevaisuuskoulu ry:n mukaan ennakointi- ja tulevaisuustaitojen kehittämisestä on hyötyä kaikille. Tulevaisuuden tutkimiseen voi perehtyä myös Annantalolla kuluvan vuoden loppuun asti Tulevaisuuslaboratorio -näyttelyssä.

Ilmastokoulun järjestivät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja kaupunkiakatemian kanssa.

Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen suhteen vakavasti. Kaupunkistrategian kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.


Lisätietoa

Ilmastovaikuttamisen kartta:

Ilmastokoulu – Helsinki Design Week

Tulevaisuuskoulu ry

LINK Design and Development Oy

Annantalo – Tulevaisuuslaboratorio 

Helsingin päästövähennysohjelman projektijohtaja Kaisa-Reeta Koskisen esitys Ilmastokoulussa: Mitä Helsingin hiilineutraalius vaatii (ja onko se edes mahdollista?)

Ilmastokoulun oppitunteja Helsinki-kanavalla