Nuorisoneuvoston lautakuntakokeilijat, kuva: Ants Vaer.

Nuorisoneuvoston lautakuntapaikkakokeilu muuttuu vakituiseksi toimintatavaksi

Helsingin nuorisoneuvoston helmikuussa alkanut lautakuntapaikkakokeilu on päättynyt. Kokemukset ovat positiivisia, ja lautakuntaedustus jatkuu vakituisena toimintatapana.

Nuorisoneuvoston jäsenillä on kevätkaudella tehdyn kokeilun tapaan jatkossakin läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksissa. Kokeilulle asetetut tavoitteet nuorten osallistumiselle ja ymmärryksen lisäämiselle kunnallisesta päätöksenteosta ovat toteutuneet. Sekä luottamushenkilöiden, nuorten että viranhaltijoiden näkemyksen mukaan nuorisoneuvoston edustajat ovat kokeilun aikana tuoneet lautakuntien työskentelyyn uusia näkökulmia sekä perusteltuja ja asiallisia kommentteja.

Kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset, joiden mukaan nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen. Toimialalautakuntien jäsenistä valitaan kummeja, jotka tukevat nuorten edustajien lautakuntatyöskentelyä.

Kevätkauden 2019 mittainen onnistunut kokeilu

Kaupungin johtoryhmä päätti viime syksynä käynnistää kevätkauden 2019 mittaisen kokeilun, jonka aikana nuorisoneuvoston edustajille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Helsingin toimialojen lautakuntien kokouksiin. Käytännössä kokeilu alkoi helmikuun alussa ja kevätkauden aikana nuorisoneuvoston edustajat osallistuivat kaikkien neljän toimialalautakunnan kokouksiin. Kokeilun tarkoituksena oli pyrkiä parempaan nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen sekä vahvistaa nuorisoneuvoston osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Puhe- ja läsnäolo-oikeuteen ei sisällytetty mahdollisuutta tehdä tai kannattaa ehdotuksia tai äänestää.

Nuoret käyttivät lautakunnissa kevään kuluessa kaiken kaikkiaan noin 50 puheenvuoroa heitä eri tavoin koskevissa asioissa. Puheenvuorot käsittelivät muun muassa nuorten syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyä, lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemista sekä julkisia tiloja.

Kokeilun onnistumista käytiin läpi 11.6. arviointitilaisuudessa, johon osallistui sekä luottamushenkilöitä että nuoria. Kokeiluun osallistuneet nuorisoneuvoston edustajat saivat kiitosta muun muassa kokouksiin valmistautumisesta ja asioihin perehtymisestä sekä hyvin valikoituneista puheenvuoroista. Nuorisoneuvoston edustajat puolestaan kiittivät heitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja esittivät toiveen nuorten lautakuntapaikkojen vakinaistamisesta.

Kokeilun tuloksia on arvioitu myös sähköisellä arviointikyselyllä, johon vastasi yhteensä 45 henkilöä. Nuorista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että kokeilu onnistui erittäin hyvin. Luottamushenkilöistä 82 prosenttia ja kaupungin edustajista 95 prosenttia oli sitä mieltä, että kokeilu onnistui erittäin hyvin tai melko hyvin.

Yksikään kyselyihin vastanneista ei kokenut, että osallistuminen olisi onnistunut melko huonosti tai erittäin huonosti. Kehittämiskohteina nähtiin muun muassa nuorten perehdytys sekä erilaiset edustusmallit. Lisäksi tuotiin esiin, että nuoret ja nuorisoneuvosto voisivat vaikuttaa asioihin tehokkaammin, mikäli heitä kuultaisiin jo päätösten valmisteluvaiheessa.

Kuvateksti: Nuorisoneuvoston lautakuntakokeilijat Elo Umukoro, Jim Koskinen, Tilda Lassila, Sigrid Autio, Vivian Ljungqvist, Alma Rantalaiho ja Dan Cederlöf. Takarivissä lautakuntakummit Hannu Tuominen (vas) ja Tapio Bergholm (oik) sekä apulaispormestari Sanna Vesikansa (kesk). Kuva: Ants Vahter.

Lue lisää:

Arviointiraportti Helsingin nuorisoneuvoston edustajien puhe- ja läsnäolokokeilusta kevätkaudella 2019

Helsingin nuorisoneuvosto

Helsingin kaupunginhallituksen päätösehdotusJAA