Pormestari Juhana Vartiainen ja Aliina Ruuttunen.

Nuori valtaa pormestarin paikan Planin #GirlsTakeover-tempauksessa

Tytöt eri puolilla maailmaa valtaavat poliittisten, yhteiskunnallisten ja talouden johtajien paikkoja osana 11. lokakuuta järjestettävän kansainvälisen tyttöjen päivän juhlintaa. Tänä vuonna lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempaus nostaa esiin ajankohtaisia kysymyksiä talouden vaikutuksesta tasa-arvoon ja tyttöjen oikeuksiin. Tempaus järjestetään Suomessa tänä vuonna kuudetta kertaa.

Planin toiminnassa mukana olevat tytöt ja nuoret naiset valtaavat Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen, valtiovarainministeri Annika Saarikon, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärjen, PwC:n toimitusjohtaja Mikko Niemisen, LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koposen ja Stora Enson toimitusjohtaja Annica Breskyn paikat.

Valtaajat ovat  Aliina Ruuttunen, 18, Jyväskylä, Idun Söderlund, 15, Lappeenranta, ja Sofia Salminen, 18, Huittinen, Venla Taubert, 16, Tampere, Eedit Ojala, 15, Ilmajoki ja Elli Haaramo, 18, Helsinki.

– Planin #GirlsTakeover -kampanja muistuttaa meitä siitä, että vaikka Suomea katsotaan kansainvälisesti tasa-arvon mallimaana, riittää meilläkin vielä paljon tehtävää yhteiskuntamme eri tasoilla. Naisten ja tyttöjen osallisuus ja osaaminen niin taloudessa kuin työelämässä lisää koko yhteiskuntamme hyvinvointia ja vaurautta. Yhteinen hyvä vahvistuu, kun yhteiskunnan kaikilla tasoilla on erilaisia ihmisiä erilaisissa tehtävissä. Kun suhtaudumme toisiimme samalla tavalla sukupuolesta tai taustasta riippumatta, osaajina ja kollegoina, myös naiset ja tytöt voivat tavoitella unelmiaan yhteiskunnan eri sektoreilla ilman asenteellisia tai rakenteellisia rajoitteita, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

#GirlsTakeoverin teemana on tänä vuonna tytöt, talous ja tasa-arvo. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys, mutta se myös korreloi vahvasti talouskasvun kanssa. Mitä tasa-arvoisempi valtio, sen korkeampi bruttokansantuote. Vaikutus on kaksisuuntainen: tasa-arvo vaikuttaa talouteen ja talous tasa-arvoon.

– Valtauskohteeni on tärkeä myös tämän vuoden talousteeman kannalta, koska Helsingin pormestarin toimialaan kuuluu monia kaupungin talouteen liittyviä asioita, kuten talousarvion valmistelu ja sen noudattamisen valvonta. Toivon, että Planin #GirlsTakeover-päivä herättäisi keskustelua ja toisi tasa-arvo-ongelmia ihmisten tietoisuuteen. Tyttöjen oikeuksien toteutumista olisi tärkeää tukea niin Suomessa kuin maailmalla, pormestarin paikan 4. lokakuuta valtaava Aliina Ruuttunen sanoo.

Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan edistää tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia saavuttaa taloudellinen tasa-arvo.

Jokaisessa valtauksessa talousteemaa käsitellään hieman eri tavoin. Esimerkiksi yrityksissä nuoret valtaajat nostavat esiin myös työelämän ja finanssialan tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden merkitystä talouteen.

Toistuvat kriisit osuvat erityisen kovaa tyttöihin

Globaalisti tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään, koska heidän tulevaisuuttaan ei pidetä sijoituksen arvoisena.

– Tyttöjen ja naisten tekemä työ jää liian usein palkattomaksi ja näkymättömäksi arvostuksen puutteen vuoksi. Nykyisessä talousjärjestelmässä tasaveroiset mahdollisuudet ansaita riittävästi ja saavuttaa taloudellinen itsenäisyys ovat ehtoja sille, että tytöt ja naiset voivat päättää omasta elämästään, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen muistuttaa.

Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan turvata tyttöjen aseman myös kriisien aikana. Yli kaksi vuotta kestänyt koronaviruspandemia, Ukrainan sota ja sen seurauksena tapahtunut voimakas hintojen nousu sekä ilmastokriisi ovat vaikuttaneet eniten haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Toistuvien kriisien syventämä globaali nälkäkriisi osuu pahiten kehittyvissä maissa asuviin tyttöihin ja heidän perheisiinsä.

– Tytöt otetaan pois koulusta ennen poikia, jos vanhemmilla ei ole varaa kaikkien lasten koulumaksuihin. Lapsiavioliittojen määrä on jo lähtenyt kasvuun useissa eri maissa, kun vanhemmat ovat joutuneet turvautumaan äärimmäisiin selviytymiskeinoihin saadakseen ruokaa pöytään, Heinänen sanoo.

#GirlsTakeoverissa tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan päivän aikana tehtäviin päätöksiin. Maailmanlaajuisesti tytöt ovat vallanneet jo tuhansien johtajien paikat yhteensä 70 maassa vuoden 2016 jälkeen.

Lue lisää:
plan.fi/girlstakeover
plan.fi/tyttöjenpäivä