Nuoret pääsevät ääneen Helsingin lautakunnissa

Helsingin kaupunki päätti käynnistää nuorten läsnäolo- ja puheoikeuskokeilun kaikissa neljässä toimialalautakunnassaan. Kokeilu valmistellaan syksyn aikana muiden kaupunkien kokemusten perusteella ja yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa. Kaupungin strategian mukaan jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tehdä vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi.

- Parempaa Helsinkiä rakennetaan yhdessä. Toivon, että tällä kokeilulla saadaan tietoa siitä, miten nuorten osallisuutta päätöksenteossa voidaan tulevaisuudessa vahvistaa, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Varsinainen kokeilu alkaa vuoden 2019 alussa ja kestää puoli vuotta.

Nuorisoneuvosto edistää nuorten äänen kuulumista Helsingissä. Nuorisoneuvoston tehtävänä on myös tukea nuorten osallisuutta sekä toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Lautakuntakokeilua ehdottivat kaupungille Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Jim Koskinen, varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen sekä jäsenet Evi Koivunen ja Kasper Rautalinko.

- Nuorisoneuvoston kuuluu olla läsnä siellä, missä päätökset tehdään. Päätös mahdolllistaa ja luo meille konkreettisemmat vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä, sanoo Helsingin nuorisoneuvoston työryhmän puolesta Kasper Rautalinko.

Helsinki haluaa pitää jokaisen nuoren mukana

Helsingin kaupunkistrategia tähtää siihen, että jokainen nuori pidetään mukana. Helsinki vahvistaa myös asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Kaupunki edesauttaa dialogia sekä aktivoi heikommassa asemassa olevia osallistumaan.

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä nuorten vaikuttamiselin. Nuorisoneuvoston 30 jäsentä valitaan vaalilla, jossa äänioikeutettuja ovat 13-17-vuotiaat helsinkiläiset.

Vuoden 2019 nuorisoneuvostoon voi asettua ehdolle 7.10. mennessä osoitteessa ruutivaalit.munstadi.fi. Vaalit järjestetään 12.-30.11.

Lisätietoja:

Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvoston vaalitJAA