Light on Life kaupunkikuva

Nordic Safe Cities ehkäisee radikalisoitumista ja lisää turvallisuutta

Nordic Safe Cities -verkosto on Pohjoismaiden ministerineuvoston koordinoima yhteistyöverkosto, joka on perustettu vuonna 2016 edistämään turvallisuutta Pohjoismaissa ennalta ehkäisemällä radikalisoitumista ja väkivaltaista ekstremismiä.

Verkostossa on mukana yli 30 Pohjoismaiden kaupunkia. Kaupungeille verkostossa osana oleminen antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen, tiedon jakamiseen ja viestintään. Verkostolta saa myös tukea paikallisten hankkeiden toteuttamiseen.

Nordic Safe Cities -verkosto kokoontui konferenssiin Helsingin kaupungintalolle toukokuun lopussa teemanaan Light on Life. Konferensseja järjestetään vuosittain eri pohjoismaisissa kaupungeissa.

Polarisaation, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen vastainen työ on jatkuvaa niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa. Ikävät tapahtumat maailmalta luovat niin sanottua pimeyden pelkoa ja haastavat ajatuksiamme demokratiasta sekä sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta niin paikallistasolla kuin laajemminkin.

Näitä haasteita kohtaamaan Nordic Safe Cities -verkoston tapaamisessa esiteltiin ideoita ja konkreettisia aloitteita, joilla valoa pimeyteen luodaan: vuonna 2017 verkostossa toteutettuja hankkeita, isäntäkaupunki Helsingin omia toimintoja sekä kuluvan vuoden tapahtumia. Konferenssissa oli noin 100 osallistujaa – kaupunkien johtoa, asiantuntijoita, virkamiehiä, tutkijoita, aktivisteja sekä verkoston kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Helsingin konferenssin pääpuhujina toimivat muun muassa Sylvia Bottarin Euroopan Unionista (Prevention and Radicalisation Unit) sekä ISD Strong Cities -verkoston edustaja Rebecca Skellett. Helsingin toiminnoista turvallisemman kaupungin luomisessa esiteltiin Helsingin poliisilaitoksen yhteydessä toimivaa moniammatillista Ankkuri-toimintaa, Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallia (Ehyt ry) sekä Minun Silmin Sinun Silmin -koulutusta. Esitellyillä toimintamalleilla pyritään luomaan turvallisempaa kaupunkia kaikille ehkäisemällä polarisaatiota, luomalla yhteenkuuluvuutta, parantamaan turvallisuuden tunnetta sekä tarjoamalla nuorille moniammatillista tukea.

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Sen yhtenä edellytyksenä on turvallisuus, joka yhdessä vastavuoroisen luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kanssa saa aikaan viihtyisän kaupunkiympäristön.

Kuten pormestari Vapaavuori totesi puheessaan konferenssissa, turvallinen ja vahva kaupunki voidaan saavuttaa vain yhteistyön ja kumppanuuksien kautta. Tälle Nordic Safe Cities -verkosto tarjoaa hyvän alustan.

Lisätietoja verkostosta https://nordicsafecities.org/